Hər il xalqın cibindən ən azı 5 milyard oğurlanır.

Rəsul Quliyev hakimiyyətin talançılığını Qəzzafinin əməlləri ilə müqayisə etdi

“Ərəb inqilabları” Azərbaycanda: oxşarlıqlar və fərqlər…
III məqalə: Liviya və Azərbaycan

İnqilab nəticəsində diktatoru qanına qəltan edilmiş Liviya ilə Azərbaycan arasında oxşarlıq hər ikisinin neft ölkəsi sayılması və hər ikisində diktatura rejiminin hökm sürməsi olsa da, fərqlər daha çoxdur. Ancaq bu fərqlər heç də “Azərbaycanda Liviyadakı hadisələr təkrarlana bilməz” deyənlərin arqumentini gücləndirmir, əksinə, Azərbaycanda vəziyyətin hər an Liviyadakından daha betər ola biləcəyi təhlükəsini anlamaq üçün çox aydın mənzərə yaradır. Liviya ilə Azərbaycan arasındakı fərqlər, əsasən, 3 istiqamət üzrə nəzərə çarpır: 1. Xalqın həyat səviyyəsində; 2. Korrupsiya və rüşvətxorluğun miqyasında; 3. Rejimin əsas yaradıcısı sayılan diktatorun xarakter və həyata baxışında.
İndi gəlin, bu üç əsas istiqamət üzrə Liviya və Azərbaycanı müqayisə edək.

Liviyada həyat səviyyəsi bizdən yuxarıdr

Birinci istiqamət: Martda inqilaba qalxmış liviyalıların həyat səviyyəsi bizdəkindən, azı, 2 dəfə yüksək idi və indi də yüksək olaraq qalır. Sübut üçün bircə fakt yetərlidir: 6,5 milyon əhalisi olan Liviyanın dövlət büdcəsi 32 milyarddır – Azərbaycandan düz iki dəfə artıq! Yəni, Liviya ilə Azərbaycanın fərqini dərk etməkdən ötrü, dövlət büdcəsindən hər bir liviyalı və hər bir azərbaycanlı üçün nə qədər vəsaitin xərclənməsinin nəzərdə tutulduğuna baxmaq kifayətdir: bir liviyalı üçün 5.000 dollar, bir azərbaycanlı üçünsə 1.600 dollar!

Hakimiyyət xalqdan ildə neçə milyard oğurlayır?

İkinci istiqamət: Liviyada korrupsiya və rüşvətin miqyası da heç vaxt bizdəki kimi olmayıb. Azərbaycan rəhbərliyi istehsal edilən neftin hər barrelindən azı 10, qazın hər 1.000 kubmetrindənsə 50 manat mənimsəyir, başqa sözlə, oğurlayır. Nəzərə alsaq ki, hər gün çıxan neftin, təqribən, 800 min barreli, qazın isə 30 milyon kubmetri Azərbaycanın payına düşür, deməli, təkcə neft-qaz sektorundan hər gün, təxminən 9,5 milyon manat (11 milyon dollardan çox) camaatın cibindən oğurlanır. Adi hesablama onu göstərir ki, təkcə bu sektordan ildə 3,6 milyard manat (4 milyard dollar) başda prezident olmaqla (80 faiz payla) maksimum 2-3 adamın cibinə axır. Neftin ixracından başqa, daxili bazarda satılan neft-qaz məhsullarından – xüsusilə benzin, elektrik enerjisi və s.-dən mənimsənilən pullar isə xalqdan əlavə daha 1 milyardın oğurlanmasıyla nəticələnir. Doğrudur, daxili bazarda pul mənimsəyənlərin sayı çoxdur – yüzlərlədir. Bu sektordan yuxarıya ötürülən pul isə aylıq rüşvət şəkilindədir, istehsal edilən məhsulun miqdarından asılı deyil və sabitdir. Yəni, hər il Azərbaycan xalqının mülkiyyəti sayılan təbii sərvətlərdən gələn pulun 4,5 – 5,0 milyard manatı xalqın cibinə daxil olmamış, birbaşa bir neçə adamın cibinə axır. Azərbaycan hakimiyyəti bir bu qədər məbləği də camaatdan rüşvət, süni yaradılmış monopoliya, infilyasiya, ticarət və bağlanan kontraktlar vasitəsilə yenidən bir qrup yuxarı-aşağı səviyyəli məmurun əliylə mənimsəyir. Daha bir böyük talançılıq isə büdcə pullarının mənimsənilməsiylə həyata keçirilir. Büdcədən nazirliklər üçün ayrılan hər manatın, azı, 30 qəpiyi rüşvət şəkilində büdcəni formalaşdıran vəzifəli şəxslərə çatdırılmalıdır. Başqa sözlə, 16 milyardlıq büdcənin, azı, 5 milyardı, xalq görmədən, geri qaytarılır. Faktiki, hər bir azərbaycanlı ildə, azı, 1.000 manat hakimiyyətə “bac-xərac” verir. Elə sadə xalqın verdiyi bu “bac-xərac”ın hesabına da onu idarə edənlər – adi polis və prokurordan tutmuş, ta prezidentə qədər, hamısı – ölkədə saraylar tikir, uşaqları üçün xaricdə villalar alır, bu uşaqlar günü 100 min dollar olan restoranları bağlatdırıb eyş-işrətə qurşanır, hələ üstəlik də, sadə camaata, xüsusən qaçqın və məcburi köçkünlərə yuxarıdan aşağı, ikrahla baxırlar! Bu gün Azərbaycanda təkcə prezidentə tikilən sarayların dəyəri milyardlarla ölçülür! Dövlət büdcəsindən hər il ayrı-ayrı sahələr üzrə nə qədər pulun oğurlandığını müəyyənləşdirmək isə lap asanadır: prokurorluq və polisin forma üçün nə qədər pul xərclədiyindən tutmuş, silah-sursat alınmasında hansı fırıldaqlara əl atıldığını, məktəb və yol çəkilişlərində, təmir-tikinti işlərinin aparılmasında nə kimi yeyintilərə yol verildiyinin hesabatını aparmaq çox sadə işdir…

Liviya diktatoru ilə Azərbaycan diktatoru nədə fərqlənir?

Üçüncü istiqamət: Tarix sayısız-hesabsız diktatorların tiranlığının şahidi olsa da, çox azı yaddaşlarda qalır. Məsələn, cəmi 12 il diktatorluq edən və 65 il öncə həlak olan Hitler yaddaşlardan heç vaxt silinməyəcək, ancaq 40 il diktatorluq edən və 35 il öncə ölən Franko tamamilə unudulub. Elə yaxın tariximizdə 17 il diktator olmuş Brejnevi götürək – artıq əhalinin 50 faizindən çoxu onu xatırlamır… Ötənlərin təcrübəsinə istinad etsək, görərik ki, tarixdə ancaq cəmiyyətin inkişafı üçün özünəməxsus ideyası olan və bu ideyanı həyata keçirməkdə qarşısına çıxan bütün maneələri darmadağın edən diktatorlar qalır, daha özünün şəxsi ambisiyalarını, tamah və hərisliyini təmin etmək üçün totalitar rejimlər yaradanlar yox! Hitler və Mussolini “millətçi-sosialist”, Stalin “kommunist”, Mao Tsezudun “ətalətli evolyusiya yollu kommunizm” ideyalarının sadiq daşıyıcılarıydılar. Hamısı da asket həyat sürürdülər – öləndə onlar ölkənin ən kasıb adamlarıydılar, onlardan hər hansı birinin nə pulu, nə mülkiyyəti çıxmışdı! Baxmayaraq ki, öz ideyalarını həyata keçirmək üçün o cür böyük ölkələrin dövlət büdcələrinin vəsaitinə sərəncam vermək səlahiyyətlərinə malik olmaları onlara məhdudiyyətsiz imkanlar yaratmışdı! Böyük Atatürk isə 1923-cü ildən ölənə qədər ölkəni diktator kimi idarə edib, Türkiyəni avropalaşdırmaq üçün on minlərlə dinçinin qanını töksə də, diktator yox, məhz Türkiyə dövlətçiliyini qoruyub saxlayan xilaskar kimi tanınır. Çox böyük ehtimalla, Liviya diktatoru Müəmmar Qəzzafinin də adı Mussolini, Hitler, Stalin, Mao Tsezudun kimilərlə bir sırada yer alacaq. Çünki o, ideyası olan diktator idi. Bu səbəbdən Stalinə, Maoya olduğu kimi, ona da münasibət birmənalı olmayacaq. Qəzzafi 1969-cu ildə Şah İdrisin Türkiyədə müalicə olunmağından istifadə edərək, çevrilişlə hakimiyyəti ələ keçirmişdi. Onda da hadisələr Benqazidən başlamışdı. Hadisələr başlayanadək, Qəzzafi Liviya və İngiltərə ali hərbi məktəblərini qurtarmış, kifayət qədər təhsilli bir gənc idi. Qəzzafini cəsarətlə “ərəb millətçisi” adlandırmaq olar. Çünki o, hakimiyyətə gələndən ta ölənə qədər ərəbləri bir dövlət altında birləşdirməyə cəhd göstərib, hətta müxtəlif illərdə bu ideyasını həyata keçirməyə xeyli yaxınlaşıb da: Misir-Liviya, Tunis-Liviya, Əlcəzair-Liviya, Suriya-Liviya, Mərakeş-Liviya və sair “birgə dövlət yaratmaq” müqavilələrinin imzalanmasına nail olub. Ancaq bütün bu müqavilələrin İsrailin əleyhinə yönəldilməsi, həm Qərbin, həm də elə bəzi müsəlman dövlətlərinin  anti-Qəzzafi siyasətinin formalaşmasına gətirib çıxardı. Qazzafi “Yaşıl kitab” adlı 3 hissəli “Üçüncü dünya  nəzəriyyəsi”nin müəllifidir. Bu kitabında o, Karl Marksın və Adam Smitin nəzəriyyələrini rədd edərək seçkiləri, parlament idarəçiliyini, referendum yolu ilə konstitusiyaların dəyişdirilməsini “diktaturanın başqa forması” adlandırıb. Əvəzində isə özünün “xalq idarəçiliyi” nəzəriyyəsini –  “Camaxariya” ideyasını irəli sürüb, muzdlu əmək, icarəyəvermə və sair bu kimi istehsalat münasibətlərini haram elan edib. Qazzafinin yeni ideologiyasının bazasında “hər insanın evi olmalıdır” tezisi dayanır. Bunun əsasında 1970-80-cı illər arasında 180 min mənzil tikdirərək, liviyalıların 80 faizini evlə təmin edib. Liviyalılara pulsuz mənzilin verilməsini o, faktiki 10 ilə başa çatdırdı. Qazzafinin siyasətinin nəticəsi olaraq, ölkədə əhali artımı 1,9 milyondan (1970) 6,5 milyona  (2011), temperaturun 50 dərəcədən yuxarı qalxdığı Liviya səhrasında isə insanların orta ömrünün müddəti 53 yaşdan 76-ya çatdı və indi Avropa ölkələri səviyyəsindədir. Əhalisinin 80 faizi köçəri həyat sürən beduin və bərbərlərdən ibarət Liviyanın 97 faizi səhra olan ərazisində 40 il müddətində Qəzzafi onlarla yeni, müasir Avropatipli şəhərlər saldı. Bu gün Liviya əhalisinin 80 faizi müasir şəhərlərdə yaşayır. Qəzzafinin həyata keçirdiyi “Böyük həyat çayı” layhiəsi isə miqyasına görə, hətta “dünyanın səkkizinci möcüzəsi” adlandırılır. Həqiqtən də, Azərbaycandan 15 dəfə böyük ərazisi olan Liviyanın şirin su ilə təchizatı möcüzə sayıla bilər: 500 metr dərinlikdən minlərlə artezian quyuları vurularaq, mürəkkəb mühəndis tikililəri vasitəsiylə yerin altından ölkənin bir başından o biri başına 2000 km məsafədə yerləşən şəhər və kəndlər gündə 6 milyon 500 min kubmetr su ilə təmin edilir! Bu suvarma sistemləri sayəsində isə Liviya tək neft yox, həm də kənd təsərrüfatı məhsulları eksport edən ölkə kimi tanınır. Müqayisə üçün deyək ki, Kür və Araz da daxil olmaqla, 100 km-dən artıq uzunluğa malik 24, ümumiyyətləsə 8.100 çayı olan Azərbaycanda camaatın su ilə təchizatı Liviyadan 10 dəfə aşağı səviyyədədir. Liviyada büdcədən təhsil sisteminə ayrılan böyük vəsait hesabına (bəzi illərdə bu, 30 faiz səviyyəsində – ildə 9 milyard dollar olub) ölkədə təhsillilərin sayı 10 faizdən 90 faizə çatdırılıb. Müqayisə üçün onu da deyək ki, Əliyevlərin son 15 ildə təhsilə ayırdığı vəsait bütövlüklə Liviyanın bir ildə ayırdığı vəsaitin heç 30 faizini də təşkil etmir. Azərbaycanın “yüksək təhsili”ndən danışanların və azərbaycanlıların avropalılarla müqayisə edilməsini arzulayanların nəzərinə çatdırıram ki, bu gün dünyanın yüzlərlə nüfuzlu universitetində işləyən minlərlə professor və tanınmış alimləri olan liviyalılara və tunislilərə çatmağımız üçün biz hələ uzun bir yol keçməliyik. Bizdə təhsilin və səhiyyənin hansı səviyyədə olduğunu göstərən ən yaxşı fakt azərbaycanlıların ən sadə müayinə və müalicə  üçün qonşu İrana olan axınıdır. Hələ bir utanmadan da onları “geridə qalmış” sayırıq. Axı təkcə tibb təhsil sahəsində bu qədər geri qalmış bir millət hansı haqla yüksək intellektdən danışıb, başqalarına irad bildirə bilər?! Bütün Şimali Afrika xalqlarının atası olmaq istəyən Qəzzafi ömrünün son dəqiqələrinədək anlamadı ki, xalqı onun üçün bu qədər iş görən lideri nəyə görə sevmir, korrupsioner sayır və yıxmaq istəyir. Axı bir çox diktatorlardan fərqli olaraq, onun nə özünün, nə də ailə üzvlərinin başqa ölkələrdə – nə Londonda, nə Dubayda, nə İspaniyada, ümumiyyətlə, heç yerdə ev-eşikləri, adlarına böyük pulların yatırıldığı hesablar yox idi. Liviyanın pulları əsasən banklarda onun adı altında idi və bu, gizli deyildi. Son vaxtlar dövlət pullarının bir hissəsinə nəzarəti davamçısı olacaq oğlu Seyfülislamın nəzarətinə vermişdi. Qzəzzafinin düşüncəsinə görə, xalq özü ona icazə vermişdi ki, o, bu pulları öz bildiyi kimi “Böyük Ərəbistan” yaratmaq ideyasına xərcləsin.

Qəzzafini məhv edən səbəb – reformalara getməməsi!

Qəzzafi diktaturasının iflasına 2007-ci ildən start verilmişdi. O, ikinci oğlu Seyfülislamı öz yerinə hazırlayırdı. Bu məqsədlə oğlu London Biznes məktəbində təhsil alıb, 2008-ci ildə “Totalitar rejimdən demokratiyaya yumşaq keçid” mövzusunda elmi əsər də müdafiə etmişdi. Seyfülislamın xahişi ilə 2007-ci ildə keçid dövrü üçün indiki Müvəqqəti Hökumətin prezidenti Mustafa Cəlili, martdan oktyabrın axırına qədər üsyançılara başçılıq edən Mahmud Cibrili və indiki Müvəqqəti Hökumətə daxil olan onlarla tanınmış şəxsi nazir, Baş nazirin müavinləri vəzifələrinə irəli çəkmişdi. Onlar Amerika təhsili görmüş, 10-dan çox ölkədə reformaların həyata keçrilməsində məsləhətçi olmuş, o cümlədən Böyük Britaniya hökumətində işləmiş alim Mahmud Cibrilin başçılığı altında proqramlar hazırlamağa başlamışdılar. Ancaq Qəzzafi 2011-ci ilin əvvəlində reformalara başlamağı tələb edən Cibril və bir sıra proqressiv nazirlərin sözlərinə məhəl qoymadı. Sözsüz ki, NATO-nun müdaxiləsi olmasaydı, Qəzzafi onları öldürüb diktaturasını bərpa edəcəkdi. Çünki qiyamçılara rəhbərlik edənlər hökumətin əsas fiqurları olsalar da, hərbiçilərin arasında dəstəkləri az idi. Ancaq onların hamısı Qərb təhsili görmüş yüksək intellektə  malik şəxslərdir. İndiki Baş nazir Əbdürrahim Əl-Keyb isə 1985-ci ildə Amerikaya qaçanlardan və ABŞ univeristetinin professoru idi…

Hakimiyyət mütləq nəticə çıxarmalıdır!

Əlbəttə, Liviya inqilabı qonşu İrandakı Şah rejimindən daha betərini yaratmış Azərbaycan rəhbərliyi üçün ciddi xəbərdarlıq siqnalı olmalıdır. Azərbaycan hakimiyyəti hələ də düşünürsə ki, dünyada bütün xalqlar haqsızlıqlara qarşı ayağa qalxsalar da, azərbaycanlılar susacaqlar – yanılır! Çünki təbiətin dəyişməz qanunları olduğu kimi, cəmiyyətin də özünəmxsus dəyişməz qaydaları var – zorakılıq həmişə nifrət və qisas, adekvat zor yaradır! Məsələn, dünyada “müharibə sindromu” deyilən xəstəlik var. Müharibədə iştirak edib adam öldürən əsgərlərin bir çoxunda özləri də istəmədən aqressivlik meylləri güclənir. Daim haqları tapdanan camaatın da mentalında, özlərindən asılı olmayaraq, zortətbiqrtmə hissləri güclənir. Əgər Azərbaycan hakimiyyəti insan haqlarına məhəl qoymadan, Konstitusiyanın əsas müddəsını pozaraq, hakimiyyəti qeyri-qanuni zəbt edibsə və dinc yolla da xalqın konstitusion hüqüqünu özünə qaytarmaq istəmirsə, bu, mütləq fəsad verəcək! Bu gün sınmış və susmuş kimi görünən xalq bir gün ayağa qalxacaq! Çünki Liviyada olduğu kimi, Azərbaycanda da xalq üsyanla da olsa, Konstitusiyanı bərpa etmək haqqına sahibdir. Azərbaycan hakimiyyəti özünü aldatmamalıdır ki, ölkədə belə bir işi təşkil edəcək liderlər yoxdur və ya qan tökülsə, dünya ictimayyəti buna biganə qalacaq! Əksinə, nə qədər fürsət var, seçkilərin yenidən saxtalaşdırılmasının qeyri-mümkün olacağı 2013-cü ili gözləmədən, hakimiyyət indidən vətəndaş cəmiyyətinin yaradılması istiqamətində ciddi addımlar atmalıdır. Yoxsa, sonra çox gec olacaq!

P.S. Bu yazıları davam etdirib-etdirməyəcəyim oxucuların reaksiyasından asılı olacaq. Ümumiyyətlə, mən bu mövzularda oxucuların istənilən suallarına cavab verməyə, həmçinin istər hökumətin, istərsə də müxalifətin nümayəndələrinin, hər iki cəbhədən çıxış edən jurnalistlərin də qatıldığı canlı diskussiyaya hazıram. Yazdıqlarımı sübuta yetirmək üçünsə neftin və qazın eksportundan tutmuş, istənilən nazirliyin və fondun xərclərinin detallı hesabatı kifayət edir. Bu hesabatlar xalqdan gizli saxlanılsa da, gizli deyildir.

Rasul Guliyev - Rəsul Quliyev haqqında

Rasul Guliyev is the former Speaker of the Parliament of Azerbaijan (1993-1996) and is currently leader of the Open Society Party, one of Azerbaijan’s opposition parties. He is a passionate proponent of democracy. He actively participates in efforts to secure democracy and human rights in Azerbaijan, an oil-rich nation by the Caspian Sea and a former Soviet Republic. He writes and speaks out forcefully against the dangers of resurgent dictatorships in the former Soviet Republics. Mr. Guliyev resigned from his post as Speaker in 1996 to protest the human rights violations, censorship policies, widespread bribery and corruption, and anti-democratic policies of the Heidar Aliyev regime. Since that time he and his relatives and colleagues have been continually harassed by the government, now headed by Heidar Aliyev’s son, Ilham. Mr. Guliyev and his family live in political exile in the United States. During the past several years Mr. Guliyev has devoted his efforts to writing political and historical books that reveal the realities of life in Azerbaijan today. His books have enjoyed widespread interest in the Azeri diaspora forced to leave their homeland because of political persecution. Millions now live across Europe, in Russia, and the U.S. Recently, when excerpts from his latest book were published in an opposition newspaper in Azerbaijan and the book began selling within Azerbaijan, the government intervened to halt its distribution. Mr. Guliyev has presented briefings to US policy makers in numerous forums, including those sponsored by the National Democratic Institute (NDI), the International Republican Institute (IRI), the Congressional Human Rights Caucus, the Carnegie Endowment for International Peace, and the Kennan Institute of the Woodrow Wilson International Center. He has testified before the US Congress’ Helsinki Commission (Commission on Security and Cooperation in Europe) on the issue of Elections, Democratization, and Human Rights in Azerbaijan. Government Service and Political Involvement Following a career in the oil industry (in 1992 Mr. Guliyev was named Vice President of SOCAR, the State Oil Company of Azerbaijan Republic), and with the advent of Azerbaijan’s independence from the Soviet Union, Mr. Guliyev became involved in the political process in Azerbaijan. He served as Speaker of the Parliament during the early years of independence but became increasingly disenchanted after former KGB General Heidar Aliyev seized power. Since the late 1990’s he has been a leading opposition figure and party leader. In 2005 he was his party’s candidate for the parliamentary elections, but was prevented from returning from exile to Azerbaijan to participate in the election process. In dramatic events, the government closed and sealed off the airport to prevent his plane from landing and arrested many of his supporters. Despite this, he garnered the majority of votes in his precinct – yet the authorities would not validate his victory in this election that international observers decried as marred with irregularities and falsifications. Two years later Mr. Guliyev co-founded the Open Society Party and was elected party leader. Since the 2008 presidential elections, the entrenchment of Ilham Aliyev’s power, and the growing reliance on Azerbaijan by the US, repression in Azerbaijan has increased. Journalists and American-educated Azeri bloggers have been arrested for talking and writing against Ilham Aliyev and his family. The office and home of a leading human rights activist was recently bulldozed by the government. This climate creates dilemmas for the U.S. government which looks to Azerbaijan for energy resources for the West and for cooperation with regional security needs. The next Azerbaijan presidential election will be held in 2013. Ilham Aliyev will be the leading candidate. The opposition in Azerbaijan has been crushed. And under Aliyev’s leadership and direction, the country’s Constitution has been amended to remove term limits and set the stage for Aliyev’s being “president for life.” It is in this context that Rasul Guliyev is renewing his efforts to remind and inform U.S. policy makers of the on-going repression and corruption that plagues Azerbaijan, and encouraging U.S. policy makers to speak out about these realities. Personal Rasul Guliyev is married to Elmira Guliyeva, formerly an oil engineer. He is the father of three and has six grandchildren.

105 Cavab to “Hər il xalqın cibindən ən azı 5 milyard oğurlanır.”

 1. salam Rəsul müəllim mən Qarabag əlili prezident İlham Əliiyevə yazmışamki mən sizə demirəmki xalqın pulunu ver aparım Dubayda özümə villa tikim mən sizdən mənə yaşamaq üçün normal həyat şəriti yaratmagınızı isləyirəm. mən sizin emeil ünvanınızı bisım sizə çöldə çimdiyim yeri içinə yagış yagan evimin şəkillərini göndərərdim. Rəsul müəllim sizin bu yazdıgınızı bu avvam xalq bilmir əgər bilsə rəyin yazar avvam olmadıgını subut edər.

  • Salam Resul muallim, Sizi shexsen tanimasam da, shexsiyyetinize be fikirlerinize boyuk hormetim var. Burada chixan butun kitablarinizi alib oxumusham. Yazilarinizi da izleyirem, Son yazinizda PS qoymushdunuz ki, maraq doqurarsa fikirlerinizi davam etdireceksiniz. Sizden xahishim, reaksiya gozlemeden yazmaqda davam edin. Inanin ki. bu yazilari ekseriyyet izleyir, amma reaksiya vermeye qorxur. Bu xalq zombileshmeye dogru gedir, Xilas yolu Sizin kimi ishiqli insanlarin elindedir

 2. Yuxarıda yazdığım iradla əlaqədar, bir də Əlavə və öz olaraq bildirmək istərdim ki, Siyasət dünya düzəninin nəzm-nizam mexanizmi olduğu və dünya da Allahın nəzərindən bir an belə kənar qalmadığı üçün bu meydanda cığır salmaq, ad qoymaq istəyən hər bir kəs Allahın mütləq yardımına mütləq möhtacdır. Bu yardımın açarı da Allahın dini ilə mariflənmə və bu həyat təlimatı ilə təlimatlanaraq yaşamaqdaqdır. Kimlərinsə öz mənfəəti doğrultusunda kimlərəsə bu meydanda dəstəyi məqsədyönlü və mütləq müvəqqətidir. Dünyada baş verənləri analiz etməkdə əlbəttə ki, siz məndən daha yaxşı bacararsız.
  Allahın təlimatı ilə təlimatlanmamaq yolunu seçənlər Onunla müharibə etməkdəyi – Onun dediyi kimi yaşayanlara bu həyat yolunu seçdikləriyçün maneə törətmədiyi zaman sürəcində aman vardır. Əks halda Allahla müharibəyə qalxan həmişə zəlil olmuşdur. Allah sizi və bizi bu zəlil olanlar zümrəsindən etməsin, inşaAllah. Vəssəlam.

 3. Mehman əgər kiminsə başa düşmədiyini əsas götürüb yazmasaq daha ağır nəticələr verər.Mən düşünmürəm ki, heç kəs yazdıqlarımı başa düşmür.Fikirləşirəm müxtəlif səbəblərdən reaksiya vermirlər.Biz sözümüzü hökmən deməliyik.

 4. Hörmetle:Resul Quliyev size böyuk hörmetim var.Men hal hazirda hec bir siyasi partiyanin uzv deyilem. 20 il önce siyasi partiyanin uzv olmusham ve feal istirakim olub.Lakin sonradan bu siyasi partiya siralarindan könullu olaraq getmishem.
  Butun parlament ve prezident seckilerinde feal ishtirak ederek,kamisiyanin uzv kimi edaletli olmagi hemishe özumde qurur hissi duymusham.Azerbaycanda daimi ticaretle megshul olmusham.Sahibkar kimi hemishe yardimlara ehtiyac olanlara el tutmusham.1992-ci ilde mudafie nazirliyinin fonduna yardimlar etmishem.Mene olan böyuk tezyiqler,ölkeni terk etmishem.Hal hazirda 10 ildir xaricde yashayiram.
  Size sualim budur. Azerbaycanda bu gun muxalifetde olan bezi quvveler kime xidmet edir ? Eger arzunuz olarsa canli söhbete de qoshula bilerem.Önceden teshekur edirem.

 5. Salam Rəsul müəllim! Maraqlı analizdir. Mənə belə gəlir ki, Azərbaycan cəmiyyəti fərqli cəmiyyətdir. Bizim oxşarlıqlarımız da var, fərqliliyimiz də. Fərqliliyimiz ondadır ki, bizim dövlətimizin dövlətçilik ənənələri olub və yenə də qalmaqdadır. Sadəcə, bu ənənəni bərpa etmək gərəkir. Bizim həm də fərqimiz var ki, oturuşmuş, təcrübəli və dövlətçilik ənənəsinə malik müxalifət və liderləri var. Biz ərəb ölkələrində olan kimi heç nəyi sıfırdan başlamırıq. Biz artıq bir Avropa dövlətiyik və Avropanın, məhz, demokratik ənənələrini ixrac edib inkişaf etdirə bilərik. Yeganə yol, Avropaya inteqrasiyadır. Əlbəttə, hazırkı iqtidar bu intteqrasiyada yetərli qədər maraqlı görünmür. Çünki, Avropa ailəsinə sıx inteqrasiya sıfır monopoliya, ciddi korrupsiya və rüşvətxorluğa qarşı mübarizə, azad və liberal bazar iqtisadiyyatı, azad biznes və biznesmen deməkdir. İstər-istəməz Azərbaycan iqtidarı bu inteqrasiyadan yayına bilməyəcək və demokratik proseslər, nəhayət ki, ölkəmizdə başlamalı olacaq. Başlanan işləri isə sona çatdırmaq bizlərin əlindədir! Sizə uğurlar arzu edirəm!

  • Hörmətli Razi müəllim siz demək istəyirsiniz ki,Azərbaycanın dövlətçilik ənənələri Misir,Tunis və Liviyadan daha qədim və daha dərindir.Azərbaycan İranın dövlətçilik ənənələrinə sahib çıxmasa ümumiyyətlə dövlətçilik ənənələri olmayan bir ölkəyə çevrilir. Biz avropa ilə inteqrasiya etməliyik barədə mən 21 ildir ki, danışıram. Sözdə deməklə inteqrasiya etmək mümkün deyildir.İnteqrasiya o vaxt mümkündürki, ən azı 90 faiz eyni qanunlarla yaşayasan. Əsas məsələ dövlətin 3 müstəqil institutun sütunları üzərində qurulması maddələrini heç birinin olmadığı Azərbaycan necə Avropa ilə inteqrasiya edir.Heç bir avropa,asiya və ya afrika ailəsi barədə düşünmək lazım deyildir sadəcə olaraq dünyanın bütün qitələrində olan sivil dünyanın qanunlarını ölkədə tətbiq etmək lazımdır. Bu gün hər 3 ərəb dövləti həmin sivil dünyaya daha yaxındır nəinki Azərbaycan

 6. Ümid edirəm ki,xaricdə yaşasanızda xeyirxahçılıq xarakterinizi dəyişməmisiniz. Müxalifətin hamısını eyni tərəzi gözünə qoymaq olmaz. İndiki müxalifətin tərkibi fərqli məqsədli qruplardan və fərdlərdən ibarətdir.Bəziləri həyatda heç bir şeyə nail olmaq bacarığının olmamasından psevdo müxalifətçiliklə məşğuldur.Bəziləri özlərinin şəxsi maraqlarının həlli yollarını müxalifətdə olmaqda görür. Bir sözlə bu günkü müxalifətdə olanların təqribən 30 faizi həqiqətən Azərbaycanın gələcəyini düşünür və demokratiya uğrunda mübarizə etmək istəyir.Yerdə qalan 70 faizi müxalifət adlandırmaq olmaz. Özlərini lider kimi göstəmək istəyənlərin arasında maksimum 4-5-nin real liderlik potensialı var.Yerdə qalanlar demaqoqiya ilə məşğul olan politikanlardır. Əsas məqsəd həmin 30 faizi və 4-5 potensiallı lideri bir bayraq altında birləşdirməyə nail olmaqdır.Nə qədər 70 faiz psevdomüxalifətdən ayrılmaq tez mümkün olsa bir o qədərdə sürətlə dəyişikliklərə nail olmaq mümkün olacaq. Müxtəlif fikirli,müxtəlif məqsədli adamların bir bayraq altında yığılması ancaq o bayrağın tezliklə çökməsinə qulluq edə bilər başqa şeyə yox. Seçkilərin keçrilməsindən narazı olanla ,vəzifəyə qoyulmamasından narazı olanın narazılıq kriteriyaları eyni ola bilməz.

 7. Елә бизим бәдбәхтлијимиз дә һәмин 70 фаизин өзүнүн мүхалифәт олмадығыны гәбул етмәмәсиндәдир. Амбисијалары имкан вермир ки, мүхалиф ҹәбһәдә бирлик јарансын, кобуд десәк, собака на сене мәсәләси…

  • Bədbəxtliyimiz tək o deyildir,çoxdur.Bizim vəzifəmiz çatışmayan bu sayaq cəhətlərimizlə kompamissiz qətiyyətli mübarizə aparaq.Hər halda mən çalışıram bu işi görəm.Özümə düşman qazanmağa məhəl qoymadan tənqid olunmalı qurumları qənqid edirəm.

 8. Cok hörmetli:Resul Guliyev cavabiniza göre teshekur edirem.Men size unvanladigim yazida tebiyi ki,orda qeyd etmishem bezi muxalifet.Sizin ise fikirinizle 70% ile tam raziyam hemin muxalifet liderleri bu gun istefa vermelidirler.Bacarmayan liderlerin yerine, tecrubeli,vetenini seven,iradeli sexsler saf muxalifet yaradaraq bir agacin gölgesinde oturub,birlik elde etmelidirler.Menim size bir sualimda bundan ibaret olacaq.Ne ucun öz cixishlarini video vasitesi ile yayinlanmir ? Olmazmi bir internet vasitesi ile TV ve yaxud radio dalgasi yaratmaq olmazmi?

 9. Ne demek olar ki,belke bu suallari cavablanmdiran Resul Quliyevin sexsi özu deyil.Onun kömekcisi ve yaxud onun adindan istifade oluna bilermi?
  Buna inanmaq ucun ,biz oxucular hardan bile-bilerik bu hörmetli Resul Quliyevin özu suallari cavablandirir.

  • Hörmətli Murad sizin fantaziyanız çox yüksək səviyyədədir.Fəaliyyətinizi bu istiqamətə yönəltsəniz hökmən müvəffəqiyyəli olacaq.Mən özümə söz vermişdim ki,bütün suallara cavab verim.Görsənir Azərbaycnda bunu etmək mümkün olmayacaq.Bundan sonra bu qəbildən olan suallara cavab verməyəcəyəm.Ancaq sizinlə canlı internetdə görüşməkdən çox şad olardım. Danışıb bir gün toplaşın. Məni də xəbərdar edin və müzakirə aparaq.

 10. Niyə sizə elə gəlir ki, suallara cavab verən Rəsul Quliyev deyil.

 11. Рәсул мүәллимин јазыларына бәләд оланлар онун дәсти-хәттини јахшы таныјыр. О үздән шүбһәниз олмасын ки, ҹаваблар мәһз өзүнә мәхсусдур

 12. Рәсул мүәллим салам. Неҹә билирсиниз, Сурија да Ливијанын талејини јашајаҹаг? Үмумијјәтлә бу “домино еффекти” чохму өлкәни һәдәфә алыб?

  • Suriyada vəziyyət bir qədər fərqlidir.Suriya o zonada İsraildən sonra əhalisinin sıx yaşadığı ölkələrdən biridir.Hərbi obyektlərini adi vətəndaşların yaşadığı zonalarda yaradıblar.Ona görə hava hucumları çox böyük insan tələfatı ilə qurtarar.Rusiyanın dəniz hərbi bazasının da (baxmayaraq ki,gücləri yoxdur) olması əngəl törədən faktlardan biridir.Liviyadan fərqli olaraq sünni,şiyə və ələvi problemləri vardır. Fikrimcə Suriyada dəyişiklər Türkiyə ərazisindən,ora qaçmış suriyalılar tərəfindən başlayacaq.Təqribən bir iki aya 50-minə yaxın NATO təlimi görmüş suriyalı müxalifətin tərəfindən hərbi əməliyatlara başlayacaq.Ondan sonra Bəşər Əsədin laxlamış rejimi maksimum bir ay müqavimət göstərə bilər.Ordu parçalanacaq.Suriyada sonradan demokratik seçkilər keçirdib stabillik yaratmaq bir qədər problemli olacaq.Gərək hər 3 din qolunun nümayəndələri kompromiss əsasla hökümət qura bilsin.Çox ehtimal Preziden sünnü,baş nazir şiyə,xarici işlər naziri və ya müdafiə naziri ələvi olacaq.

 13. Hörmetli: Arif gözel sual vermisiniz.Teshekur edirem.Biz görmediyimiz hörmetli sexsi, hec zaman deye bilmerik hemin sexs suallari cavablandirir.Men dushunurem canli yayim yaratsaniz daha önemli olardi.Cunku sual veren sexsler dogurdanda inam yaransin ki,hörmetli Resul Quliyev suallara cavab verir.Men dushunurem bu sehifede ve yaxud bashqa bir saitde canli görushmeler teshkil olunarsa ,daha cok insanlari celb ede bilersiniz. Cunku bu gun texnika o geder yuksek inkishaf etmish bunu internetde bele etmek olar.Sag olun.

 14. Tural .Menimde desti-xettimi taniyanlar coxdur bes niye meni tanimiralr.

 15. Cok hörmetli:Resul Quliyev men size teshekur edirem suallarimi cavablandirdiginiz ucun.Lakin fantaziyaya geldikde heyatda her shey fantaziyadan bashlayir ve kercekleshir.

 16. Hörmetli: Hec de Razi Nurullayev dushunduyu kimi deyil.Bashlanan ishləri isə sona catdırmaq bizlərin əlindədir! Siz kimleri nezerde tutursunuz .Buna aciqlama verseydiniz daha önemli olardi.Siz eger 1992-ci ilde vezifede olanlari dushunursunuzse bu bir gulunc xarekter dashiya biler.Ona göre ki,xalq bir daha agaci qurd yemesini istemez.

 17. Salam Resul muallim.men hemiseki kimi yene de sizi izlemeye davam edirem.kitablarinizi oxuyuram.gah sizi qinayir,gah size haqq verirem..Men hemiseki kimi size dua edir,ALLAHDAN uzun omur,can sagligi,tezlikle vetene donmeyinizi isteyirem.amin.

 18. Мәнҹә артыг кечмишә бојланмаг лазым дејил, ирәлијә бахыб дүшдүјүмүз вәзијјәтдән неҹә чыхаҹағымызы ҝөтүр-гој етмәлијик. Гүрбәтдә јашамаг сизә асан ҝәлмәсин, Рәсул мүәллим, јәгин ки, биздән чох истәјир Вәтәнә дөнмәји вә билмәлидир ки, бурада һәмин ҝүнү ҝөзләјәнләр јетәринҹәдир. Рәсул мүәллим, бу ҝүнләрдә таксијә минмишдим, шофер мәтбуат ишчиси олдуғуму билиб вәзијјәтиндән ҝилејләнмәјә башлады вә деди ки, Рәсул Гулијев ҝәлмәсә, бу өлкә дүзәлән дејил. Өјрәндим ки, Шушалыдыр вә торпагларын гајыдаҹағына јалныз Сизин наил олаҹағыныза үмид едир. Јәни белә дүшүнәнләр чохдур

  • Mən xaraktercə heç vaxt ağlamamışam xatırladığım uşaqlıq dövründən.Həyatımda ancaq bir dəfə 1992-ci ilin Mayında Şuşanın veridiyindən xəbər tutduğum andan başqa.Dediyim sözlərdə ”Nə böyük bədbəxtçilik oldu,bir də nə vaxt biz Azərbaycanın incisini geri qaytara biləcəyik” indiyə qədər yadımdadır. Dağlıq Qarabağ torpaqları yaşayış nöqteyi nəzərindən elə bir əhəmiyyət kəsb etmir. Həyat inkişaf etdikcə insanlar o yerlərdəm çıxıb gedəcəklər.Tarix boyu insanların yaşadığı, indi xarabazarlıqlara çevrilən minlərlə torpaqlar var.Azərbaycan xalqının mövcudluğunu ,qüdrətinin göstəricisi olan bir neçə simvolu vardı. Məsələn bu simvollardan biri Dərbənd qalası idi.İtirdik.İkncisi Şuşa və Şuşa qalası idi. İtirdik.Yerdən çıxan neft və qaz Azərbaycanın simvolu ola bilməz, simvolu xalq özü öz əli ilə yaratmalıdır.Biz Şuşanı itirməmişik. Biz xalqın simvolunu itirmişik.Fələstinlilər və Yəhudilər İrusəlimi müqəddəs hesab edib necə onun uğrunda vuruşurlar,necə hamısı bu yolda ölməyə hazırdır bizim üçün Şuşada elə olmalıdır.Alyaskanın 90 faiz torpaqlarında heç kim yaşamır.Heç bir təpənidə onlar heç kimə verməz.Bizim xalqda DQ əldən gedir ,ancaq belə etinasızlıq necə oldu 10 ildə yarandı…

 19. Буну јаздым ки, өзүнүзү даһа артыг гынамајасыныз. Мән дә Сизи аеропортда ҝөзләјәнләрдән олмушам вә о заман чох үмидсизлијә гапылмышам .Амма бәлли ки, һәр шејин бир сәбәби вар…

  • Mən özümü o hadisəyə görə qınamıram.Hər bir insan keçdiyi həyatı boyu səhvlər buraxır və ildən ilə o artır.Yaşa dolduqca nə qədər müdrik olsanda yenə səhv buraxmaqdan xali deyilsən.Xalqın bu gün bu vəziyyətdə olmasında buraxdığım səhvlərə görə özümü qınayıram.Özümü qınayıram ki, namərdlə səmimi mərd münasibətlər saxlamaq kimi sadəlövhlüyüm necə böyük ziyanlar vurub.

 20. Bir neche il bundan evvel Bakida yol polisi bizim mashini saxladi.Sürücü dostum ADP-ci idi. Yol polisi senedleri teleb eden zaman sürücü sürücülük vesiqesi yerine sehven ADP-nin üzvlük vesigesini verdi. Polis vesigeye bir de sürücüye diqqetle baxib dedi. ,, Saxladim ki, sifte (rüshvet) alam. Amma o kishinin (Resul Quliyevin ) partiyasinin üzvlerinden aldigim pulu yeye bilmerem. Biz de sizinleyik. Yaxshi yol.,,
  Bununla demek isteyirem ki, Resul müellim, bu memleketin ziyalisi, polisi,sade vetendashi bele sizi sevir.Inaniriq ki, Qarabagimizin azadligini, xoshbext geleceyimizi
  qurmaq üshün bütün imkanlardan istifade edeceksiniz. Bu ishde biz her zaman sizin yaninizdayiq.

  • Sözsüz ki,bizim ölkədə insanların arasında məni tanıyanlar,hörmət edənlər və inananlar kifayət qədərdir.Belə deyək ki, dəstək kriteriyası ilə axırıncı yerdə deyiləm.Paralel məni istəməyənıər,qorxanlar və qorxudan nifrət edənlər də vardır.Dəstək verməyənlər kriteriyası ilə də birinci yerlərdə deyiləm.Kimlərinsə ürəyindən keçsə də hələki Azərbaycan xalqı ağır günlərini yaşayır məni siyasətdən silmək mümkün deyildir.Bir çoxlarından fərqli olaraq Azərbaycan xalqının ağ günə çıxmasını özümün də görməsini istəyirəm və onu da bilirəm ki, vaxtım azdır,illər böyük sürətlə keçir.

 21. Иншаллаһ Сизли-бизли ҝөрәрик о ҝүнү – если долго мучиться, что-нибудь получиться. Јәгин өтән дөврү Аллаһ бизә сынаг мүддәти верди

 22. Salam. Beli Resul muellim,men de yazdiginiz sebeblerden dolayi herden qinamisam sizi.Qaldi ki,2005-ci il hadisesi.mene ele gelir ki,o veziyyetin ozu de guven meselesinin qurbani oldu.Ireliye baxmaq lazimdir,dogru.Amma kecmisi analiz etmesek sabah olmaz.Bilirsiniz heqiqet acidir.Artiq bir ildir ki,men etrafimdaki insanlari sizin ne vaxtsa vetene donmeyinize inandirmaga calisiram.Kecen il bele bir mudafieyye ehtiyac yox idi.Dunen yene de dunyada olub bitenleri danisirdiq.Sizin ucun; artiq siyasetten uzaq insan; deyildi.Bu meni incidir ve kusdurur.Vaxt deyil Resul muellim

 23. Salam Rəsul bəy.

  Yəqin bilirsiz ki, dekabr ayının 1-dən etibarən Azərbaycanda bəzi xidmətlərə görə, həmçinin metroda gediş haqqı qaldırılır.
  Qiymətlərin mütəmadi qaldırılması hansı zərurətdən dogur ? Bunu bizə demirlər. Bir siyasətçi və həm də iqtisadi bilikləri olan şəxs kimi sizin fikrinizi bilmək istərdim.

  Əvvəlcədən təşəkkür edirəm.

  • Bilirsiniz, Azərbaycan kimi total korrupsiya və rüşvət qanunları ilə yaşayan ölkələrdə istənilən variantda hər il tək metroda yox ümumiyyətlə bütün xidmət sahələrində və o cümlədən ticarətdə qiymətlərin qalxması labüddür. Konkret metroya gəldikdə aşağıdakıları bilmək lazımdır. Metroya lazım olan poyezdlərdən tutmuş kassa aparatlarına qədər hər şey yəni 99 faiz maşın və avadanlıq xaricdən alınır.Həmçinin onlara lazım olan ehtiyat hissələri.1.Bu malları almaq üçün manatı rüşvət verməklə valyutaya dəyişmək lazımdır.2.Bu əməliyyatlardan pul qazanmaq üçün alınan malların hamısı tendersiz və yalançı tenderlə 30 faiz baha alınır və həmin 30 faiz xarici banklarda şəxsi hesablarda oturdulur.Metro yanacaq məhsulları və elektrik enerjisi işlədir.Bunlarında qiymətləri məlum səbəblərdən hər il qalxır. Metro dövlət strukdurudur. Sözsüz aylıq rüşvət sisteminin içərisindədir. Deməli hər ay yuxarıya rüşvət ötürməlidir. İnfiliyasiya qalxdığı üçün qismən də olsa işçilərinin maaşını qaldırmalıdır və sairə. Nəticədə metronun 100 manat qazancının qarşısına 120 manat xərci çıxır.Bu 20 manat ancaq metro biletlərinin qiymətlərinin qaldırılması hesabına baş verməlidir.Metro rəhbərliyi verdiyi və özünə saxladığı rüşvəti də hesablamaqla hesabatını yuxarılara aparıb qiymətləri qaldırmağı əsaslandırır. Heç bir şəxs demir ki,camaat yazıqdır, gəlin bir illiyə rüşvət almayaq.Azərbaycanda korrupsiya və rüşvət saxlanılsa, qiymətlər bütün sahələrdə 30 faiz aşağı düşər. Ancaq onda o imarətləri tikməyi dayandırmaq ,qiyməti bir neçə yüz min olan maşınları almamaq,restoranları bağlamamaq, günü 5 min dollarlıq hotellərdə qalmamaq və sair proseslər gedəcək. Məgər indiki hökümət belə bir addım ata bilərmi? Heç vaxt.

 24. Rəsul bəy, sizcə Azərbaycanda nə üçün müxtəlif yönümlü istehsal sahələri açılmır ? Bir zamanlar Radiozavod, Tagıyev adına kombinat, Kondisioner zavodu və sairləri tam güclə işləyirdi.
  Çin kimi nəhəng və ucuz eksportyorun olduguna görə buna ehtiyac yoxdur, yoxsa problem başqa məsələdədir ?
  Monopolistlər niyə şirə, limonad, pecenye və sair bu kimi istehsallara üstünlük verirlər ?
  Ümumiyyətlə yerli istehsalın perspektivləri barədə fikrinizi bilmək istərdim.

  Təşəkkür .

  • Azərbaycan tipli ölkələrdə heç vaxt ciddi istehsal sahələri yarana bilməz. Belə tipli rejimlərdə bizneslə məşğul olanlar qısa müddətə çox pul qazanmaq istəyirlər.Onlar yaxşı bilir ki,hökümətin başçısı və yaxınları istənilən biznesmeni vaxtında verilməyən rüşvətə görə ölkədən qova bilər,istəsə həbs edə bilər.Ona görə o limonad və şirə buraxır,az pul xərcləyir və iki üç aya pulunu çıxardır. Sonra qovsalar da təhlükəsi yoxdur.İndi siz təsəvvür edin ki,qiyməti məsələn 20 milyon dollar olan bir zavod tikmək istəyirsən.İcazə alana qədər azı 5 milyon dollar rüşvət verməlisən.Sonra bankdan kredit götürmək üçün azı 4 milyon rüşvət də ora verməlisən. Yəni üst-üstə 20 milyon qiyməti olan zavodu 30 milyon xərclə tikməyə başlayacaqsan. Tikinti vaxtı vergiyə,prokurorluq,polis və sair rüşvət verməyi davam etdirməlisən. Zavod hazır oldu, başlayırsan işlətməyə. Azərbaycanın başçısı ilə danışmısan ki,gəlir zavod buraxılandan 3 il sonra olacaq və gəlirin 30 ya 50 faizi sizindir. Bir ildən sonra kimsə gedib başçıya yalandan deyir ki,o sizi aldadır, çoxdan gəlir götürməyə başlayıb.Mərəkə qalxacaq,zavodu tikənin əlindən alacaqlar,həmin biznesmeni yaxşı halda Zülfüqarlı qardaşları kimi həbs etməyəcəklər,pis halda Fərhad Əliyevin qardaşı kimi həbs edəcəklər.Azərbaycanda aldadılan malı əlindən alınan 10-larla iş adamı misal çəkmək olar. Çinlik bir şey yoxdur. Çinin malları amerika və avropada daha çox satılır,ancaq bu o ölkələrin sənaye potensialına təsir edə bilməz heç vaxt. Azərbaycan xalqı neft qurtarandan sonra əvvəlki sınıq arabası ilə qalacaq. İndiki xalqın pullarını mənimsəyənlərin balaları,nəvələri, nəticələri dünyanın tanınmış gözəl yerlərində keyfə qoyanda indikilərinki əlini açıb dünyadan humanitar kömək dilənəcək,cənubu afrika ölkələrindəki kimi.

 25. Fikirlerinzle raziyam. Birdrki Azerbaijandan nefted bashga, birde narsherabdan bashga hansi brand adi dunyada meshhurdur? Amerikada anjag men Azerbaijanin narsherabin gormushem. Nezeriyede indiki globallashma vakhti Azerbaijanda mesul istesal eden ish adami neyinki daxilde olan regabete artig dunyada geden regabete dozmelidir. Nezere alsag ki bizde istesal olan her mala gore eleve rushvet vermelisen, bu artig istehsal olan mesulun giymetin galkhizir ve malin regabet gujun azaldir. Daxili bazarda satmag chokhda problem yaratmir chunki hami bilir kim kimden ne almalidi ne de satmalidir (unfortunately monopoliyadir). Amma export uchun bizde mal yokhdur satmaga. Mehsullarin rushvete gore giymetlerin galxdigina gore ish adaminin geliri azalir, chunki artig o mali satanda onun pulunun bir hissesin rushvet yeyir. Ish adamida gelirin yene galkhizmag uchun , artig hazirlama tekhnologiyasina tam uygun istehsal etmir (keyfiyyetsiz edir). Buda mallarin inkishaf etmish olkelere export etmeye imkan vermir. Japanda 1945 sonra igdisadi mojuzenin esas sebebi dovletin buzineslere olan guranted credit vermesi idir. Bizde ise tersine

 26. Salam Rəsul bəy !
  Sizi dəstəkləyirik, Sizə çox inanırıq və seçdiyiniz yolda Sizə müvəffəqiyyətlər arzu edirik. Sualımız aşağıdaki kimidir :
  Biz hamımız çox gözəl bilirik ki, azərbaycanda seçkilər də digər sahələrda olduğu kimi qeyri-demokratik yolla həyata keçirilir. Bu saxlaşdırılmada iqtidarın nümayəndələri qalib gəlir. Bəs necə olur ki, buraya gələn Avropa nümayəndələri bütün biyabırçilıqları görərək, gözlərini hər şeyə yumurlar və verdiyi hesabatlarda seçkilərin tam şəffaf keçdiyini bəyan edirlər ? Belə çixır ki, onlarda rüşvət alır?! Onda biz neyə görə Avropalaşmağa can atırıq ? Diqqətinizə görə öncədən minnətdarlıq edirik, və cavabınızı səbirsizliklə gözləyirik.

  • Birincisi heç bir seçkilərə avropa və beynəlxalq təşkilatlar şəffaf və demokratik keçib deməyib.Mən bilmirəm siz hansı hesabatı nəzərə alıb belə bir fikrə gəlmisiniz. Rusiya federasiyasından gələnlərin hesabatında seçkilərin şəffaf və demokratik keçdiyi qeyd olunur və onlarda düzgün fikirləşirsiniz rüşvət alırlar.Ölkənin idarə institutlarının xalq tərəfindən seçilməsi ideyasının əsas daşıyıcısı avropa olduğundan biz avropa tipli və ya sivil dünyanın qəbul etdiyi prinsipli demokratiya deyirik.Bu avropaya tərəf yıxılmaq demək deyildir.Prinsipcə xalq istəsə başqa modellərdən də birini qəbul edə bilər.İstənilən variantda qərarı xalq verməlidir.Zorla ona qərar qəbul etdirmək ağır cinayətdir.

 27. Cok hörmetli: Resul Quliyev sizin video lenti izledim ve teshekur edirem.Men hesab etmirem ki,herakata muqavimet herakati qoymaginiz hecde duzgun bir addim deyil.Siz ilk önce haqqinizda qladirlan cinayetin göturulmesi ve Azerbaycana dönmek ucun mubarize aparmaq, sonradan 2013-cu ilde seckilere qatilmaginiz bu meqsede ugyun hesab edile biler.En guclu siyasetci hemishe hakimiyyeti zorla yok, siyasi yolla ve xalqin desteyi ile qazanir.Zorla hakimiyyete gelmek zorlada hakimiyyetden getmek cok asant bir yoldur.Video lentde bezi sahelere toxunmaqla beraber öz sexsi fikirlerinizi söylemisiniz .Lakin sizin natiq cixishiniz yoxdur bunu qebul edin.Sizden xahish edirem size irad tutdugumu anlamina gelmeyesiniz.Menim size böyuk hörmetim var.Kimliyinden asli olmayaraq natiq cixish her zaman cemiyyetinin deyek,kutleni deyek özune celb etmegi bacarir ve bu böyuk bir cesaretdir siyaset arenasinda.Menim size bir sualim olacaq.MM-nin sedri vezifesinde calisharken men sizin daimi cixishlarinizi izlemishem ve siz öz erizenizle istefa verdiniz.Ulu önder Heyder Eliyevle öpushub,görushub ayrildiniz.Bu 9 milyon xalqin qarshisinda oldu ve sonradan siz Azerbaycani terk etdiniz ve sizin haqqinizda cinayet ishi qaldirildi.Bu hadiselerin gedishinde hansi siyasi metlebler ve yaxud sirler dururdu.Bunu men bilirem lakin sizin aciqlamaginiz daha önemli olardi.Sizin fotoalbomda Ulu Önder Heyder Eliyev ve Ebulfez Eliyevin öpushmesi eyni bir resime benzeyir.Sadece burda Ebulfez Eliyevdir.O birisi resimde Resul Quliyevdir.Hemin resim hal hazirda yoxdur.Bunlari yazmaqda tam fikirimi catdirmasamda guman edirem ki,siz meni anlayirsiniz.Size ele gelmesin ki,men hakimiyyeti mudafie edib sizi tenqid edirem.Esla ele deyil.,Menim Azerbaycan hakimiyyetinde olan bezi memurlar terefinden ele zerbelere ducar olmusham bunu yazmaqla bitmez.Heyatda her varligimi itirdim.Sizin cekdiyiniz agri acilari mende eyni qayda ile cekirem.Men sizden xahish edirem bu yazdigim sherhi silesiniz.Men istemirem her shey öz eksini burda tapsin.Cavabinizi menim e .postuma unvanlayasiniz.Eger bu mumkunse.

 28. Hörmətli müəllim,bir qəddər mürəkkəb yazdığınız məktuba sadə cavab verməyə çalışacağam.Birincisi ondan başlayaq ki,mən natiq deyiləm və heç vaxtda natiq ola bilməyəcəyəm.İstəsəmdə heç vaxt heç bir məna kəsb etməyən şüarlarla dolu çıxışlar edə bilmərəm.Sizin dediyiniz ulu öndərlər və ya başqa gəlcəkdə öndər olmaq istəyənlər saatlarla çıxış yapa bilirdilər,ancaq onun demək istədiyini bir maksimum iki cümlə ilə ifadə etmək olardı.İstəyirsiniz ulu öndərin istənilən çıxışına yanidən nəzər salaın və mən dediyimin həqiqət olduğunu görə bilərsiniz.Mənim danışığımda istər o vaxtlar istərsədə indi hər bir cümlənin özünün yeri var.Mən çıxışda yox intlekt tələb edən diskusiyada güclüyəm. Mən çıxışdan çox konkret və real iş görməyə meyilliyəm.O natiqlik ilə əlaqədar bəzi mənim anlamadığım fikirlər söyləmisiniz,onlara cavab verə bilməyəcəyəm. Başa düşə bilmirəm ki,siz hansı zorla hakimiyyətə gəlmək ideyamdan danışırsınız.Mən deyirəm ki,hakimiyyəti zorla seçkiləri bu dəfədə saxtalaşdırmağa imkan verməyəcəyik.Siz birdən zorla gələn zorlada gedir deyirsiniz. Belə məlum oldu ki,zorla gələnin getmək fikri yoxdur. Sonra mənim istefa verməyimi və Əliyevlə öpüşməyimi çox böyük müəmma olduğunu bildirirsiniz. Birincisi mən istefa verib iclası bağlamaq istəyirdim,Əliyev söz istədi və məni təriflədi.İkinci ondan sonra qollarını açıb mənimlə öpüşmə təşəbbüsündə oldu.Yüngülvari qucaqlaşdıq,öpüşmə olmadı sadəcə olaraq mən heç vaxt kişi ilə öpüşməmişəm. Mən gedib ABŞ-da birinci kitabımı çap edəndən sonra ”neft və siyasət” mənim barəmdə cinayət işi açıldı.Burada da müəmmalı bir şey yoxdur.Bütün diktatorlar Lenin ,Stalin,Çauşevski vəsair güclü oponentlərinə qarşı cinayət işləri açdırıblar.1975-ci ildə imzalanan Helsinki deklarasiyasından sonra ancaq iqtisadi cinyətlər.Sizin dil tapıb Bakıya dönməyimə icazə almalıyam məsləhətin çox mücərrəddir, mənim o qədər ”mürəkkəb” işi görməyə qorxuram ki, ağlım kifayət etməyə.Biz öyrəşmişik,sadə işlərdə mürəkkəb siyasi xodlar axtarmağa.Antik dövlətçilikdən tutmuş modern dövlətçiliyə qədər baş verənləri yaxşı analiz edən bir şəxs kimi demək istəyirəm ki,siyasətdə atılan addımlar əksinə sadəliyi ilə fərqlənir.

 29. Hörmetli:Resul Quliyev cok teshekur edirem.Yazdiginiz mene cavab cok aydin shekilde izah etmisiniz.Men sexsen sizi orda nezerde tutmamisham ki,zorla hakimiyyete gelen, misal olaraq men yazmisham.Men önce ki,sherhlerimde de göstermishem hec zaman ne hakimiyyetde ne de muxalifetde vezife tutmamisham ve buna ehtiyacim yok.Siyasetci de olmamisham.Sadece her zaman dunyada geden siyaseti eyni ilede Azerbaycanda izlemishem.Siyaset oynundan cok kenar olmusham cunku bu menim ishim deyil. Menim böyuk tecrubem ticaretle bagli olub özumde ekonomist kimi fealiyyetimden razi olmusham.Hal hazirda da ölkeden xaricde yashayiram.Men bir daha size teshekur edirem.Heyatda size can sagliqi ,ishlerinizde ugurlar arzu edirem.Size qarshi hörmetle.

 30. Bunuda qeyd etmek isterdim 1995-1996-ci illerde sizde hakimiyyetde böyuk vezife,yeni MM-in sedri vezifesinde calishirdiniz.Men hemin dövrden hakimiyyetde olan bezi memurlarin siyasi qurbanina cevirilerek,butun vardidatim elimden alindi.Meni defelerle polis ve bezi insanlarin hede qorxusu ile firmani zorla ele kecirtdikden sonra,men mubarize apardim cekinmedim geri lakin artiq mumkun deyildir.Verdim her sheyimi terk etdim.Butun heyatimi alt ust etdiler.Men sexsen 1993-cu illerde rehmetlik Heyder Eliyevin hakimiyyete gelishinde feal ishtirakci oldum.
  mitinqlere qatildim.Onun mudafie etdiyim zamanlar 1990-1991-1992-ci illerde bezi insanlarin fiziki tezyiqlerine meruz qaldim.Lakin bunlara ehtiyacim o zaman yox idir ona göre ki,mene vezife lazim deyildir ve bu gunde buna luzum bilmirem.Men heyatimin butun anlarinda ticaretle megshul olmusham.Meni o zamanlar cok vezifeli sexsler yaxshi bir ticaretci kimi taniyirdilar.Men öz halal zehmetimle qazanib ailemi dolandirmisham. Menim qazancim olduqcada 1992-ci ilde mudafiye nazirliyine kullu miqdarda pulda köcurtmushem daimi arxa cebhede yardimlar edirdim.Qurban bayramlarinda qacqinlara qurban kesib paylayirdim icra hakimiyyetinin siyahisina nezere alaraq her qurban bayraminda 30 aileye pay verilirdi.Menim ticaretin tikintisine imza atan rehmetlik Rauf Gulmemmedov sexsen meni yanina cagirdi teshekurunu bildirdi o cur tikinti apardigim ucun.Cok insanlarin adini sadalayaram lakin luzum bilmirem .Polise meni vermekle menden zor gucune imza alaraq öz sexsi shirketime daxil olmasini qadagan etdiler.Ferhad Eliyev hemin shirketi özeleshmesine menim imzam olmamish imza atdi niye ona göre o zaman o vezifede idir.Natarius menim uzumu görmeden senedlere imza atdi.Kimler idir bu ishin arxasinda dayananlar.Adlarini sadalamiram.Artiq gecdir.Allah söylemish qardash,qohum yaxshi olsaydi Allahinda bacisi,qardashi,qohumu,dostu olardi. Bunlari yazmaqda özumu reklam etmirem buna luzum bilmirem ona göre ki,özumu reklam etseydim 1988-ci ilde Kurdexani medeniyyet sarayinda ermenistanin nazirler sedri ve egegnazor rayonun katibi qrashisinda cixish ederken meni alqish sedalarina tutan insanlar bilir o zamandan reklam ederdim.Yaxshiliq etdiyim insanlara hec neyi reklam etmeyi xoshlanmiram.Her ne etdim Allah bilsin.Beli bu gun sizinde qurbetde neler cekdiyiniz mene aydindir.Men her sheyi bagishladim verdim,terk etdim.Cunku atalar demish gördun seni vetende soyurlar,butun malini sat, qac yoksa seni toyuq kimi yolarlar.Beli artiq toyuq kimi yolldular meni.Heyatda hec neyim qalmadi uz tutdum namelum istiqamete.Meni qardashimdanda artiq qarshilayan insanlara bu gun minetdaram ikinci heyati verdiler mene.
  Bu gunde demokratik bir dövletin vetendashliqini qebul ederek azad bir insan kimi yashayiram.
  Ata.baba adet enenesini unutmamisham ve heyatimi o cur de davam edirem. Bilirsiniz heyatda ele aci hadiseler var ki,onu danishmaqla bitmez.Bununlada istemezdim kimseye öz heyatim haqqinda yazim sadece bashima gelenlerde qisa ve az melumat olsada yazdim.
  Bir daha size teshekur edirem,ishlerinizde ugurlar arzu edirem.

 31. Bunuda yazmaq isterdim ki,oxucular oxusun görsunler.Allah butun ölenlere rehmet elesin.Anam rehmetlige mexsus olan 2 -otaqli menzil 2009 cu ilde övladlar arasinda bölunen mulk,Nizami rayon mehkemesi terefinden rushvet alinaraq, menim imzam olmadan mulk kecmish özumuze dushmen bilen , sexsin adina.Men defelerle burda ali mehkemeye ve nizami rayon mehkemesinin e-postlarina shikayet erizesi yazaraq aciq bildirmishem melumatlari ki,hemin qerar dayandirilsin ve evin satishina xitam verilsin.Lakin hec bir cavab vermemishler mene cunku özunu gunahkar bilen rushvet alan mehkeme cavab verermi.Elbetde yok.Lakin zaman gelecek her sheyi aciqlayacam genish.Bu qeder insanin huquqlarini tapdalamaq olarmi.Bu cur hadiseler Azerbaycanda daha coxdur.Lakin bunlarin hamisindan prezident Ilham Eliyevin xeberi yok.
  Cunku siz MM-nin sedri vezifesinde calisharken ne qeder men cehd etdim sizin qebulunuza dushem mene imkan vermediler.O zaman menim butun varidatim alindi elimden.Allah bilen meslehetdir.

 32. Ресул муаллимвашипризнания оченьзапоздалыено точныесправедливыеипосему итересныепродолжайте вэтомдухеавосьповезётПокрайнеймеревыболеесимпатичны азербайджанскому народучемнынешниеАлиевшинанамнадоелаещёвдалёкиесоветскиевремена

 33. Hörmetli:Resul Guliyev siz Azerbaycanda vezifede calisharken ister sovetler dövrunde istersede sonradan rehmetlik Heyder Eliyev siyasetinin yetirmesi olmusunz.MM-nin sedri vezifesinde calisharken siz özunuz ehtiraf etdiniz ki,men ölenecen Heyder Eliyev siyasetini destekleyecem.Bes sonradan bu duzlu cöreyin icine kim aci biber sepdi.Men dushuncelerimle Heyder Eliyev xalqin desteyi ile hakimiyyete geldi,1993-cu ilde ve Azerbaycani vetendash muharibesine getirib cixardan insanlar,Azerbaycanin budcesini tamami ile dagitmish 1992-ci ilde hakimiyyetde olan sexsler.Artiq hakimiyyeti idare etme qabiliyyetine malik olmadiglarini görerek sukani ellerinden buraxmishdilar.Ulu önder dahi sexsiyyet Heyder Eliyev hakimiyyetde geldikden sonra Azerbaycan xalqinin tehlukesizliyi ve Azerbaycanin musteqilliyi qorunub saxlandi.Hemin dövrlerde demek olar ki,bandit desteler yaranmishdir her kes istediyi havani oynayirdi.Men sexsen Ulu önder Heyder Eliyev siyasetini 1975-ci ilden destekleyirem ve onun dahi bir sexsiyyet olmasi hec kime shubhe yaratmasin.Dogurdanda dahi bir sexsiyyet kimi Azerbaycan xalqinin qelbinde tarixler boyu yashayacaq.Heyder Eliyev hakimiyyete geldikden sonra kadr siyasetine nezer saldi ve böyuk bir qazan qoyub bezi insanlari doldurdular hemin qazanin icine siyaset ne oldugunu öyrensinler ve xalqa xidmet etsinler.Lakin hemin qazanin icinden cok insanlar sicrayaraq cixib qacdilar ve öz bildikleri kimi hereket etmek ve özleri bilen kimi öz vezifelerini icra etmek istediler lakin bu mumkun olan bir ish deyildir ona göre Heyder Eliyev siyaseti her bir vetendash ucun mekteb olmali idir.Bu gun butun sizin blogda olan yazilan fikirler ile men tam razi deyilem ona göre ki,fikir ayriligi ola biler.Her bir vetendashin fikirlerine hörmetle yanashiram eyni qayda ile sizin.Azerbaycanda bu gun inqlab etmek isteyen kimi sesler seslenir.Göresen inqlab sözunun ne oldugu anlamina gelen insanlar hec dushunub bu sözleri ishledirler yoksa savadsizliqdan inqlab deye qishqirirlar.Azerbaycanda inqlab omaq bu xalqin kasib tebeqesine böyuk zerbe ola biler.Bu cur fikirlere men menfi olaraq yanashiram .Azerbaycan dövleti bu gun etibarli ellerde ve buna imkan vermezler inqlab olovlansin.Ister Rusiya istersede qerb ölkeleri Azerbaycanda inqlab olmasi maraqinda deyiller.Bu bir saie kimi atilib ortaliqa xalqin icinde cashqinliq yaratmaq ucun.Azerbaycanda qanun boshluqlari var ve insan huquqlari tam beraber huquqda qorunmur bu da ondan ireli gelir ki,biz öyrenmishik qohumbazliqdan ireli gelen irs helede davam edir.
  Azerbaycanda men sexsen deyerdim butun memurlar hecde Azerbaycan xalqina xidmet etmirler bezileri xalqa zulm edirler ve xalqi hakimiyyetden ayri salmaq ucun öz cirkin emellerini ister bashqa hakimiyyet dövrunde istersede hal-hazirdaki hakimiyyet dövrunde melek paltarina burunerek öz cirkin ishleri ile megshuldurlar.Bu o demek deyil burda hörmetli prezident Ilham Eliyev gunahgardir.Azerbaycanin prezidenti Ilham Eliyev her ishden xeberdar olsaydi daha Azerbaycanda problem yashamazdir bu xalq.Men fikirimce bu gun xalq hakimiyyetini qurmaq,inqlab yok hakimiyyetde olan bezi memurlari ishletmeyi bacarmaliyiq biz onlari öz bashina burxsaq elbetde ki,ishlemeyecekler.Xalq telebkar olmalidir.Hakimiyyete gelmek her bir vetendash sivil ve siyasi yolla mubarize aparmaqla xalqin desteyini qazanmaq lazimdir.Yok ki,inqlab etmek insanlari qirgina vermek hakimiyyete gelmek bunun özu bir diktator rejimi kimi qiymetlendirmek olar.Bilirsiniz her bir sexs kecmish tariximize yeniden nezer salmalidir.Menim dushuncelerimle ve izlediyim siyasetle Azerbaycanda hec zaman inqlab olmayacaq ve hakimiyyet deyishikliyide 2036 ile kimi gözlenilmir bu menim sexsi proqnozum.Hakimiyyet daxilinde böyuk deyishikler gözlenilir ve kadr siyasetine yeniden baxilaraq,xalqa xidmet etmek istemeyen memurlar istefaya gönderilecek.Bu bu gunde su kimi bu gun ki,hakimiyyeye lazimdir.Azerbaycanda saglam muxalifet yoxdur ona görede hec zaman muxalifet dövletde öz yerini tuta bilmir.Buna cesaretli ,iradeli,lider lazimdir ki,bunu qazana bilsin ve hakimiyyetle beraber azerbaycan xalqina xidmet etsin.Bu o demek deyil ki,muxalifet olmaq yalniz hakimiyyetle mubarize aparmaqdan ibaretdir yok eksine muxalifet xalqa xidmet etmeli saf bir siyaset yeritmeli.Yok kucelere cixmaqla qishqirmaqla ,ede qoymayin geldi ve. s kimi terbiyesiz hereketlerle hec neye heyatda nail olmaq olmaz.Bu gun sizin yaratdiginiz muqavivet hereketi qebul olunmazdir bu cur qurum xalq terefinden qebul olunmaz.Yaxshi olardi ki,siz AZERBAYCAN YENI MUXALIFET PARTIYASI adi ile fealiyyetinizi davam etmekle Azerbaycanda olan hal hazirdaki icinden curuk olan,qelbi natemiz olan muxalifet partiyalari ile mubarize apararaq,onlarin siralarinda olan saf vetendashlari AYMP-siralarina celb etmek Azerbaycanda saf bir muxalifet yaratmaqla böyuk nufuza malik ola bilerdiniz ve hakimiyyet terefinden qebul olnaraq her hansi bir vezife muxalifet liderine dövletde yer ayrila bilerdi.Ona göre ki,burda siz neinki hakimiyyete gelmek yok,hakimiyyetle beraber Azerbaycan xalqinin geleceyi namine böyuk ishler göre bilerdiniz.Azerbaycanin ishgal olunmush torpaqlarini azad ede bilerdiniz.Daha indiki muxalifet kimi insanlari kucelere cixartmaq ,terxibat yönlu,insanlarin istirahetine manecilik töretmek kimi ciliz hereketler bize yarashmir.Bezi insanlar söyleyirler ki,Azerbaycanli oldugumuzu xarici dövletlerde utaniriq demeye bu yanlish fikirdir.Bu gun dunyanin harasinda olursan ol insanin vicdani varsa ,hereketlerine fikir versen bu sözu hec kim deye bilmez.Biz havada yashamiriq bizde dunyada yashayiriq ve göruruk.Sizin ADP-nin sedri olan zaman butun beynelxalq teshkilatlar terefinden qebul olunurdu, ve size qarshi hörmet böyuk idir.Bunun defelerle men shahidi olmusham.Ne oldu Azerbaycanda hal hazirda olan iflic bezi muxalifet liderleri bunu gözleri göturmedi öz partiyalari ireli getmek ucun sizin partiyani parcaladilar.Azerbaycanda YAP-dan sonra ADP-nin nufuzu xalq arasinda daha hörmete layiq idir.Bes niye bele oldu bunu biz arayib axtarib kökune catmaliyiq kimlerin maraqi idir bu partiya parcalansin.Yeqin ki, bu size melum olmasada men anlayiram bunu kimler etdi.
  Men size hörmetim böyuk ve sönmezdir.Bu fikir ayriligi tebiyi haldir.Men size meslehet kimi bu sherhi yazmadim men sizden cok-cok uzr dilerem.Menim sizin kimi savadim ve heyat tecrubem yok.Sadece öz fikirlerimi burda bölushdurdum.Men sexsen Ulu önder Heyder Eliyevi sexsiyyet kimi qebul edirem ona qarshi qelbimde olan sevgim sönmezdir.
  Bu o demek deyil ki,men yuxarida yazdigim sherhlerde göstermishem ki,hakimiyyetde olan bezi memur siyasetinin qurbani olsamda,varligimi itirsemde.Men hec zaman razi olmaraq Azerbaycanda inqlab olsun ve Ana-bacilarimizin gözleri yash olsun.Bu cur facielerin olmasi xalqa böyuk zerbeden bashqa xalqin sosial veziyyetini dahada ashagi getirib cixarda biler.
  Sizin Azerbaycan hakimiyyeti ile barishiga getmeyinize meslehet yok urekden alqishlayardim.Sag olun men bu blogu terk edirem ve bir daha burda öz sherhlerimi yazmayacam ona göre ki,fikir ayriligi olan yerde menim olmamagim daha yaxshi olar.Size ishlerinizde ugurlar.

 34. Hömetli:Resul Guliyev siz Azerbaycanda vezifede calisharken ister sovetler dörunde istersede sonradan rehmetlik Heyder Eliyev siyasetinin yetirmesi olmusunuz.MM-nin sedri vezifesinde calisharken siz öunuz ehtiraf etdiniz ki,men ölenecen Heyder Eliyev siyasetini destekleyecem.Bes sonradan bu duzlu cöreyin icine kim aci biber sepdi.Men dushuncelerimle Heyder Eliyev xalqin desteyi ile hakimiyyete geldi,1993-cu ilde ve Azerbaycani vetendash muharibesine getirib cixardan insanlar,Azerbaycanin budcesini tamami ile dagitmish 1992-ci ilde hakimiyyetde olan sexsler.Artiq hakimiyyeti idare etme qabiliyyetine malik olmadiglarini görerek sukani ellerinden buraxmishdilar.Ulu önder dahi sexsiyyet Heyder Eliyev hakimiyyetde geldikden sonra Azerbaycan xalqinin tehlukesizliyi ve Azerbaycanin musteqilliyi qorunub saxlandi.Hemin dövrlerde demek olar ki,bandit desteler yaranmishdir her kes istediyi havani oynayirdi.Men sexsen Ulu Önder Heyder Eliyev siyasetini 1975-ci ilden destekleyirem ve onun dahi bir sexsiyyet olmasi hec kime shubhe yaratmasin.Dogurdanda dahi bir sexsiyyet kimi Azerbaycan xalqinin qelbinde tarixler boyu yashayacaq.Heyder Eliyev hakimiyyete geldikden sonra kadr siyasetine nezer saldi ve böyuk bir qazan qoyub bezi insanlari doldurdular hemin qazanin icine siyaset ne oldugunu öyrensinler ve xalqa xidmet etsinler.Lakin hemin qazanin icinden cok insanlar sicrayaraq cixib qacdilar ve öz bildikleri kimi hereket etmek ve özleri bilen kimi öz vezifelerini icra etmek istediler lakin bu mumkun olan bir ish deyildir ona göre Heyder Eliyev siyaseti her bir vetendash ucun mekteb olmali idir.Bu gun butun sizin blogda olan yazilan fikirler ile men tam razi deyilem ona göre ki,fikir ayriligi ola biler.Her bir vetendashin fikirlerine hörmetle yanashiram eyni qayda ile sizin.Azerbaycanda bu gun inqlab etmek isteyen kimi sesler seslenir.Göresen inqlab sözunun ne oldugu anlamina gelen insanlar hec dushunub bu sözleri ishledirler yoksa savadsizliqdan inqlab deye qishqirirlar.Azerbaycanda inqlab omaq bu xalqin kasib tebeqesine böyuk zerbe ola biler.Bu cur fikirlere men menfi olaraq yanashiram .Azerbaycan dövleti bu gun etibarli ellerde ve buna imkan vermezler inqlab olovlansin.Ister Rusiya istersede qerb ökeleri Azerbaycanda inqlab olmasi maraqinda deyiller.Burda maraq siyasi amil ola biler.Bu bir saie kimi atilib ortaliqa xalqin icinde cashqinliq yaratmaq ucun.Azerbaycanda qanun boshluqlari var ve insan huquqlari tam beraber huquqda qorunmur bu da ondan ireli gelir ki,biz öyrenmishik qohumbazliqdan ireli gelen irs helede davam edir.

  • Azerbaycanda men sexsen deyerdim butun memurlar hecde Azerbaycan xalqina xidmet etmirler bezileri xalqa zulm edirler ve xalqi hakimiyyetden ayri salmaq ucun öz cirkin emellerini ister bashqa hakimiyyet dövrunde istersede hal-hazirdaki hakimiyyet dövrunde melek paltarina burunerek öz cirkin ishleri ile megshuldurlar.Bu o demek deyil burda hörmetli prezident Ilham Eliyev gunahgardir.Azerbaycanin prezidenti Ilham Eliyev her ishden xeberdar olsaydi daha Azerbaycanda problem yashamazdir bu xalq.Men fikirimce bu gun xalq hakimiyyetini qurmaq,inqlab yok hakimiyyetde olan bezi memurlari ishletmeyi bacarmaliyiq biz onlari öz bashina burxsaq elbetde ki,ishlemeyecekler.Xalq telebkar olmalidir.Hakimiyyete gelmek her bir vetendash sivil ve siyasi yolla mubarize aparmaqla xalqin desteyini qazanmaq lazimdir.Yok ki,inqlab etmek insanlari qirgina vermek hakimiyyete gelmek bunun özu bir diktator rejimi kimi qiymetlendirmek olar.Böyuk faice yashanila biler.Bilirsiniz her bir sexs kecmish tariximize yeniden nezer salmalidir.Menim dushuncelerimle ve izlediyim siyasetle Azerbaycanda hec zaman inqlab olmayacaq ve hakimiyyet deyishikliyide 2036 ile kimi gölenilmir bu menim sexsi proqnozum.Yashayib görerik inshallah.Hakimiyyet daxilinde böyuk deyishikler gözlenilir ve kadr siyasetine yeniden baxilaraq,xalqa xidmet etmek istemeyen memurlar istefaya gönderilecek.Bu gunde su kimi ki,hakimiyyeye lazimdir.Azerbaycanda saglam muxalifet yoxdur ona görede hec zaman muxalifet dövletde öz yerini tuta bilmir.Buna cesaretli ,iradeli,lider lazimdir ki,bunu qazana bilsin ve hakimiyyetle beraber azerbaycan xalqina xidmet etsin.Bu o demek deyil ki,muxalifet olmaq yalniz hakimiyyetle mubarize aparmaqdan ibaretdir yok eksine muxalifet xalqa xidmet etmeli saf bir siyaset yeritmeli.Yok kucelere cixmaqla qishqirmaqla ,ede qoymayin geldi ve. s kimi terbiyesiz hereketlerle hec neye heyatda nail olmaq olmaz.Bu gun sizin yaratdiginiz muqavivet hereketi qebul olunmazdir bu cur qurum xalq terefinden qebul olunmaz.Yaxshi olardi ki,siz YENI Azerbaycan MUXALIFET PARTIYASI adi ile fealiyyetinizi davam etmekle Azerbaycanda olan hal hazirdaki icinden curuk olan,qelbi natemiz olan muxalifet partiyalari ile mubarize apararaq,onlarin siralarinda olan saf vetendashlari YAMP-siralarina celb etmek Azerbaycanda saf bir muxalifet yaratmaqla böyuk nufuza malik ola bilerdiniz ve hakimiyyet terefinden qebul olnaraq her hansi bir vezife muxalifet liderine dövletde yer ayrila bilerdi.Ona göree ki,burda siz neinki hakimiyyete gelmek yok,hakimiyyetle beraber Azerbaycan xalqinin geleceyi namine böyuk ishler göree bilerdiniz.Azerbaycanin ishgal olunmush torpaqlarini azad ede bilerdiniz.Azerbaycan torpaqlari ishgal altinda muxalifetin bezi liderleri hakimiyyete gelmek ugurunda mubarize aparmaqla hakimiyyeti inqlabla hedeleyir.Bu men deyerdim xalqa dushmen quvvelerdir.Daha indiki muxalifet kimi insanlari kucelere cixartmaq ,terxibat yönlu,insanlarin istirahetine manecilik töretmek kimi ciliz hereketler bize yarashmir.Bezi insanlar söyleyirler ki,Azerbaycanli oldugumuzu xarici döletlerde utaniriq demeye bu yanlish fikirdir.Bu gun dunyanin harasinda olursan ol ,insanin vicdani varsa ,hereketlerine fikir verse bu sözu hec kim deye bilmez.Biz havada yashamiriq bizde dunyada yashayiriq ve göruruk.Siz ADP-nin sedri olan zaman butun beynelxalq teshkilatlar terefinden qebul olunurdu, ve size qarshi hörmet böyuk idir.Bunun defelerle men shahidi olmusham.Ne oldu Azerbaycanda hal hazirda olan iflic bezi muxalifet liderleri bunu gözleri göturmedi öz partiyalari ireli getmek ucun sizin partiyani parcaladilar.Azerbaycanda YAP-dan sonra ADP-nin nufuzu xalq arasinda daha hörmete layiq idir.Bes niye bele oldu bunu biz arayib axtarib kökune catmaliyiq kimlerin maraqi idir bu partiya parcalansin. Hakimiyyyete ve xalqa olan dushmen quvvelerin maraqi idir.ADP-yashadigini ilk önce AMIP yashadi.Yeqin ki, bu size melum olmasada men anlayiram bunu kimler etdi.

 35. Ona göre ki,burda siz neinki hakimiyyete gelmek yok,hakimiyyetle beraber Azerbaycan xalqinin geleceyi namine böyuk ishler göre bilerdiniz.Azerbaycanin ishgal olunmush torpaqlarini azad ede bilerdiniz.Daha indiki muxalifet kimi insanlari kucelere cixartmaq ,terxibat yönlu,insanlarin istirahetine manecilik töretmek kimi ciliz hereketler bize yarashmir.Bezi insanlar söyleyirler ki,Azerbaycanli oldugumuzu xarici dövletlerde utaniriq demeye bu yanlish fikirdir.Bu gun dunyanin harasinda olursan ol insanin vicdani varsa ,hereketlerine fikir verse, bu sözu hec kim deye bilmez.Biz havada yashamiriq bizde dunyada yashayiriq ve göruruk.Sizin ADP-nin sedri olan zaman butun beynelxalq teshkilatlar terefinden qebul olunurdu, ve size qarshi hörmet böyuk idir.Bunun defelerle men shahidi olmusham.Ne oldu Azerbaycanda hal hazirda olan iflic bezi muxalifet liderleri bunu gözleri göturmedi öz partiyalari ireli getmek ucun sizin partiyani parcaladilar.Azerbaycanda YAP-dan sonra ADP-nin nufuzu xalq arasinda daha hörmete layiq idir.Bes niye bele oldu bunu biz arayib axtarib kökune catmaliyiq kimlerin maraqi idir bu partiya parcalansin. Hakimiyyyete ve xalqa olan dushmen quvveler.ADP-yashadigini ilk önce AMIP yashadi.Yeqin ki, bu size melum olmasada men anlayiram bunu kimler etdi.Bu gun siz Azerbaycanda olan bezi muxalifet liderlerine inanaraq onlarla birleshmeniz sizi gelecekde olan nufuzunuzu da itire bilersiniz.O sexslerin icerisinde real,dogru sözunu butöv deyen insan yoxdur.Men deyerdim IP-nin daxilinde birleshen bezi quvveler Azerbaycan xalqina dushmen quvveler olmaqla inqlab arzusu ile yashayirlar.Hemin insanlar arani qizishdirib özleri durub qiraqdan tamasha edecekler.Bunuda yazmaq isterdim Azerbaycanda hec zaman inqlab ola bilmez men buna eminem.
  Men size hörmetim böyuk ve sönmezdir.Bu fikir ayriligi tebiyi haldir.Men size meslehet kimi bu sherhi yazmadim men sizden cok-cok uzr dilerem.Menim sizin kimi savadim ve heyat tecrubem yok.Sadece öz fikirlerimi burda bölushdurdum.Men sexsen Ulu Önder Heyder Eliyevi sexsiyyet kimi qebul edirem ona qarshi qelbimde olan sevgim sönmezdir.
  Bu o demek deyil ki,men yuxarida yazdigim sherhlerde göstermishem ki,hakimiyyetde olan bezi memur siyasetinin qurbani olsamda,varligimi itirsemde.Men hec zaman razi olmaraq Azerbaycanda inqlab olsun ve Ana-bacilarimizin göleri yash olsun.Bu cur facielerin olmasi xalqa böyuk zerbeden bashqa xalqin sosial veziyyetini dahada ashagi getirib cixarda biler.
  Sizin Azerbaycan hakimiyyeti ile barishiga getmeyinize meslehet yok urekden alqishlayardim.Sag olun men bu blogu terk edirem ve bir daha burda öz sherhlerimi yazmayacam ona göre ki,fikir ayriligi olan yerde menim olmamagim daha yaxshi olar.Size ishlerinizde ugurlar.

 36. Men size hörmetim böyuk ve sönmezdir.Bu fikir ayriligi tebiyi haldir.Men size meslehet kimi bu sherhi yazmadim men sizden cok-cok uzr dilerem.Menim sizin kimi savadim ve heyat tecrubem yok.Sadece öz fikirlerimi burda bölushdurdum.Men sexsen Ulu Önder Heyder Eliyevi sexsiyyet kimi qebul edirem ona qarshi qelbimde olan sevgim sönmezdir.
  Bu o demek deyil ki,men yuxarida yazdigim sherhlerde göstermishem ki,hakimiyyetde olan bezi memur siyasetinin qurbani olsamda,varligimi itirsemde.Men hec zaman razi olmaraq Azerbaycanda inqlab olsun ve Ana-bacilarimizin göleri yash olsun.Bu cur facielerin olmasi xalqa böyuk zerbeden bashqa xalqin sosial veziyyetini dahada ashagi getirib cixarda biler.
  Sizin Azerbaycan hakimiyyeti ile barishiga getmeyinize meslehet yok urekden alqishlayardim.Sag olun men bu blogu terk edirem ve bir daha burda öz sherhlerimi yazmayacam ona göre ki,fikir ayriligi olan yerde menim olmamagim daha yaxshi olar.Size ishlerinizde ugurlar.

 37. Salam Resul bey!
  Size bir sualim var, Size prezident seckisinde Azerbaycana gelmeye ne mane oldu? sohbetlerden eshidirdim ki, hakimiyyet sizin gelmeyinize engeller toredib ve danishiglar var idi ki, siz gelsez prezident olmag shansiniz coxdur.
  Azerbaycanda partlayish barede menim oz fikrim var ve men buna nedense cox inaniram
  Azerbaycanda partlayishin bash vermemesinin, insanlarin bu geder cirkinliye dozmesinin sebebini insanlarin urekden inanacagi bir liderin olmamasinda gorurem, mene bele gelirki sabah bele bir adam ortaliga cixsa Azerbaycanda hadiseler livyadan beshbeter olacag,
  Ve sizden xaish edirem ki, yazilarinizi davam etdiresiniz.

 38. Murad bey baqislayin
  “Bu o demek deyil burda hörmetli prezident Ilham Eliyev gunahgardir.Azerbaycanin prezidenti Ilham Eliyev her ishden xeberdar olsaydi daha Azerbaycanda problem yashamazdir bu xalq.”
  bunu siz yazmisiz bes prezident bu meseleleri bilmiyecekse niye prezidentlik edir bu meseleler her yerde yazilir prezident bunlari gormur mu?
  yazilariniz cox uzcudur basiviza buu qeder hadise gelib ama hele de bu tip yazmisiz
  ama bir meslede raziyam bacardiqca bu hakimiyyetden sakit yolla qurtulmaq lazimdi–ama cetin mumkun ola

 39. Salam Murad muallim, Sizin uzun uzadi yazdiginiz, oz-ozunu tekzib edan, evveli ve sonu belli olmayan ve hech bir mena kesb etmayan menasiz sherhlerinizi oxudum ve cavabvermak fikrinde deyilem. Ancag melumat uchun bildirirem ki, Almaniya muharibeni uduzandan sonra onu 10 il erzinde idare edan ve dunyada birinciler sirasina cixaran kanslerin adi sehv etmiremse Adenaur olub, eger vaxtiniz olsa achin oxuyun , belke de dunayanin en zaif natig-dovlat bashcisidir.Ela hemin almaniyanin da en yaxshi natig dovlat bashcisi Hitlerdir. Ve beyenmediyiniz Abulfez Beyin bir fikrini de diggetinize chatdirim: “Xalglar o vaxt xoshbext olurlar ki,onlar haggi nahagdan ayira bilirler.”
  hormetle Abdi

 40. Hörmetli:Abil ilk önce men sherhlerimde Ebulfez Eliyev munasibet bildirmemishem.Ebulfez Eliyeve eyni qayda ile dahi insanlara men hörmetle yanashiram.Menim yazdiqlarim shehin her bir cumlesi bir mena kesb edir.Men tarixi oxumusham ve xeberim var.Yeniden oxumaga ehtiyac duyulmur.Biz yeni yaranan tarixler etrafinda öz fikirlerimizi söylemeliyik.Kecmish tarixlere nezer salib netice elde etmeliyik.Sag olun teshekur edirem size.

 41. Resul bey men bu herekatda varam ve sizinleyem. xalqini milletini ve dovletini seven ve fikirleshen her kes birmenali burda olmalidir ve elinden geleni esirgememelidir.

  • Mahmud sizin bu hərəkatda olmağınız azdır, hər bir aktiv şəxs ətrafında azı 30 adamı toplamalıdır. Biz 100 iştirakçı ilə başlayıb,bir aya 3min 5 aya isə proses həndəsi silsilə ilə getdiyindən azı 150 min olmalıyıq.Sizə dəstəyinizə görə təşəkkür ancaq fəaliyyət bundan sonra başlayır.

   • Mahmud Bayramov Dekabr 7, 2011 5:48 axşam

    Resul bey men 1981 ci il tevelludem yeni birinci sinife 88-ci ilde getmishem ozumu taniyandan bu hokumetin mekyebinde oxumusham ali tehsili de eskerliyi de bu hokumetin dovrunde kechmishem. Onu bilirem ki bu hokumet genclerimizi kutlevi savadsizliqa aparir tehsilde gunde bir ekspriment sistem cixir hamsida yalniz rushvetin daha asan alinmasi uchun hesablanir. hokumet bilirki butun inqlablarin esas aparici quvvesi genclerdi ona gorede hokumete savadli telebeler serf etmir. her hansi mitinqden once dekan girir auditoryaya ve deyir sabah kimse mitinqe getse universitetden xaric olunacaq ve 100 telebeden yalniz 3-5 ozu oxuduqu uchun mitinqe rahat gedir qlani ise qorxur chunku onlari cox asanliqla imtahanda kesmek olar axi rushvetle qiymet alirlar. Genclerimizdede bele bir psixalogiya yaradiblar ki bashqa kim gelecek gene bunlar yeyib doyub gelen ac gelecek ve daha pis olacaq daha genclerimiz fikirleshmir ki gelen yemeye deyil millete xidmet elemeye gelmelidir. O ki qaldi etrafimda en azi 30 neferin olmasina inaninki men bu tebliqatla coxdan meshqulam ve etrafimda olan kifayet qeder bu dushunceli gencler var ve onlara numune kimi hemishe yaxin qonshumuz olan Gurcustani gorsedirem bir neche il bundan onceki gurcustanla idiki arasinda olan keskin ferqi rushvetn koklu yiqishdirilmasi hech bir karbohidrogen ehtiyati olmayan dovletin budcesinin ehalinin sayina bolende azqala bizim budceye chatmasi ve s. en esasi da ki butun dunyaya subut etdi ki abxaziya ve asetiya deyilen bir problem yoxdu 1gune bunu hell etmek olar neceki bizim Qarabag meselesi kimi.! Inaninki sohbet edende ehalini 100de 95i her sheyi gozel gorur bilir ve narazidi yalniz achiq demeye chekinir. Nen dovletden ne ev ne ish ne de pul isteyirem mene lazim olan 1ci Qarabagimiz sonrada rushvetsiz sivil demokratik dovletdir. Birde esas mesele yeqinki xeberininz var indi Naxcivanda neler bas verir bir 5-10 ilden sonra Qarabag kimimi onuda itreceyik sonrada deyeceyik ki buna bax vaxtinda gormemishik amma hami girur ve hamida bilir ki orda ne prosesler gedir yalniz hechne ede bilmir tesuf ki hokumetde buna sherait yaradir yerli camaat sixishdirilir . Melumat uchun men ne Qarabagliyam nede Naxchivanli men milletini ve dovletini seven sade Azerbaycanliyam.

   • Səmimi və hadisələri düzgün qiymətləndirdiyinizə görə sağ olun.Sizinlə birlikdə hansı addımları atmaq niyyətimin olduğunu bu yaxınlarda videoyazı ilə sizə çatdıracağam,ondan sonra müzakirə edərik.Müzakirə edəcəyimiz məsələ, məsələlərin şahı Azərbaycanın dövlət büdcəsi necə xərclənir və büdcədən 40 faizə yaxın pul oğurluğu necə həyata keçirilir.Bunun qarşısını hansı yollarla almağa cəhd edəcəyik mövzusunda müzakirə edəcəyik.Siz artıq həyat yolunu formalaşdırmış müəyyən fikirlərin formalaşdığı adamsınız,sözsüz ki,30 tanışınızın olması sizin üçün problem olmamalıdır.Amerikanın bir ştatından bir neçə dəfə kiçik olan Azərbaycanı yerlərə bölmək kimi rüsvayçı ənənəyə son qoymaq lazımdır.Gəlin bu hərəkatda bu adətdən uzaqlaşaq.

   • Mahmud Bayramov Dekabr 7, 2011 8:17 axşam

    men sizinle raziyam ve hemishe bolgelere bolmeyin elehine olmusham bunu yazmaqda meqsedim o idi ki bele bir tesurat yaranmasin ki men hansisa bolgeden oldyqum uchun bu qeder aqrili bu meseleye yanashiram yox men bu meselelere sirf ona gore bele yanashiram ki maraqlaniram harda veziyyet necedi hansi strukturlar nece ishdeyir. bolgelere ayirmaq fikirim olsaydi en ashaqisi hardn oldyqumu yazardim. videonu sebirsizlukle gozdeyecem ve en ashaqisi azerbaycanda internetden daha efektiv olan telefonlarda blutuzla yaymagada soz verirem bu halda artim hendesi silsile ile gedecek. eger videonun altinda bloqun elektron unvanini da yazdira bilsez daha efektiv olar. umumiyyetle son dovure qeder Azerbaycanda internet dunyada en bahali internetlerden idi indi qiymet dushsede avropada en bahali internet yenede bizdedi ona gere efekti bir qeder azdi. her yerde olduqu kimi bu xidmet de intihisardadi ve butun azerbaycana interneti yalniz delte telekom paylayir maraqli fakt ordadirki Gurcustana internet bizden gedir ve hemin shirket satir amma orda internet bizden ucuzdu. keyfiyet baximindan da iternet heddinden artiq keyfiyetsizdir. mence telefonla paylama versiyasi daha efektiv ola biler ve bunu engellemekde de mumkun olmaz eger hokumet sayta cixishi baqlaya bilerse bunu etmey mumkun olmaz hetta kimin baxtiqini izdeme imkanlarindanda mehrum olarlar.

 42. Hörmetli:Abdi cok uzr dilerem adinizi yuxarida sehf yazdigim ucun.Her dövrun öz qehramani olmus Hitlerde öz dövrunun.Stalinin ve Mircefer Bagirovun adi geldikde coxlarinin canina ushutme dushurmush . Bu bir növ o insanlarin canina ushutme dushurmush ki,onlarin qelbinde xalqa qarshi xeyanet variymish.Her ucunede Allah rehmet elesin.Kimliyinden asli olmayaraq her bir Allah yaradan bendeye rehmet dushur onun cezasini Allah vermish.
  Rehmetlik Ebulfez Eliyevin video sujetlerini acin izleyin ve anlayarsiniz onun en sade sözlerinden.Ebulfez Eliyev prezident olmaq ucun hazir deyildir.Ebulfez Eliyev dushunceleri bu dövrun siyasetinde cok muhum bir rol oynaya bilmezdir.Siyaset yalan uste qurulur ve ayaq atib yeriye bilmir onu yeridirler.Siyaset en cirkin bir seydir.Ona göre siyasetin icinde o qeder haqqsizliq var eyni qayda ile edaletde var.Bunlari tereziye qoyduqda daimi haqqsiz ,edaletden cok agir gelir.Bunun sebebi aciqlanmir ona göre ki,buna zaman lazim.Menim yazdigim sherhleri diqqetle oxu sonra netice cixartmagi bacar.Ebulfez Eliyev cok gözel bilirdi ki,onun etrafinda olan en yaxin insanlar onu devirmek ve onun yerinde oturmaq isteyirler.Hemin sexsler mehz Ebulfez Eliyevi prezident olmasina göre deriden qabiqdan cixmishlar.Azerbaycanda olan vetendash muharibesini mehz Ebulfez Eliyev adina yazmaq isteyirdiler.Allah rehmet elesin Ebulfez Eliyev qarshidan hansi belalar geleceydi bunu cok gözel anladyirdi ve önce görme qabiliyyetine malik bir insan idir.Burda biz bunu unutmamaliyiq ki,Ulu Önder Heyder Eliyev xalqin,ziyalilarin sesi ,desteyiile hakimiyyete geldi ve butunhadiselerin qarshisini öz mehareti ile aldi ve tez bir zamanda Azerbaycanda özbashinaliqin,xaosun genishlenmesine imkan vermedi ve umumi hakimiyyeti elinde cemleshdirmeyi bacardi.Bu da ordan ireli gelirdi ki,Ulu Önder Heyder Eliyev sovetler dövrunde nece iller bu tecrubeni elde etmish iradeli,dahi bir sexsiyyet idir.Bu tarixleri unutmaq olmaz.
  Bu gun heyatda ne bash verir bunun derinliklerini duymaq ve hiss etmek lazimdir.Bu gun inqlab xalqa böyuk felaketler,facieler getrib cixarda biler.Azerbaycan muxalifeti saf bir muxalifet deyil eyni qayda ilede IP-nin daxilinde olan bezi qruplashma siyasetciler.Men yuxarida qeyd etmishdim Azerbaycanda bu gun saf muxalifete ehtiyac var ve buna kimler imkan vermir size melum olmasada bize melumdur.Azerbaycanda saf muxalifet yaranmali ve öz layiqli yerini tutmali.Eyni qayda ile hakimiyyetde olan bezi xeyanetkar memurlar saf memurlarin icerisinden getmeli.Ondan sonra terezini qarshiya qoymaq bir terefine hakimiyyet bir terefinde muxalifet olmali.Burda ister istemez hakimiyyet agir gelecek bu demokratiyanin qanun ve edaletli olmagini gösterecek.Hakimiyyet olacaq qizil,muxalifet gumush her kes öz layiqli yerinde oturub xalqi ve dövleti idare edecek.Men size söyleyim Azerbaycan torpaqlari ishgal altindan tez bir zamanda azad olacq.Bizim torpaqlar ishgal altinda biz oturub daxilde hakimiyyet davasi edeceyik o torpaqlar azad olmayacaq.Men cok yazardim lakin dushuncelerim buna imkan vermir .Menimde öz heyatim var ve siyasetle megshul olmaq menim ishim deyil.Buna baxmayaraq herden öz fikirlerimi kecmish tarixde olan ve hal hazirda tarixde bash verenlere sadece öz fikirimi yaziram.Men hörmetli Resul Quliyev haqqinda daimi musbet fikirlerde olmusham ona göre onun haqqinda cok insanlardan eshitmishem ve duymusham.Ister sovetler dövrunde istersede ondan sonraki dövrlerde.Men sexen ona böyuk hörmetle yanashiram ve ona heyatda can sagligi arzu ederdim.Menimde heyatim cok menali bir heyat olmush .Bu gun kimise terif edib kimise tenqid etmek menim qanimda yok.Menim muxalifetde de ,hakimiyyetde de hec bir vezifem olmayib buna ehtiyac duymuram. Bele bir söz yazardim sonda qoy toxlar,öz qariinlarina fikir versinler Allahin toxdan aciqi geler.
  Hörmetle:Diqqetinize göre sag olun.

  • Hörmətli Murad sözsüzki sizin analiz etmək qabiliyyətiniz var. Ancaq analizinizdə hadisələrin hamısını eyniləşdirib eyni qiymət vermək cəhdiniz gördüyünüz işi primitivləşdirir.Əbülfəz Elçibəyin fəaliyyətini 3 hissəyə ayırmaq lazımdır.Onda obyektiv nəticələr çıxara bilərsiniz.Həmçinin Heydər Əliyevin 1993-cü ildə hakimiyyətə gəlməsi ilə onun 1995-ci il mart hadisələrindən sonrakı fəaliyyətini eyniləşdirmək olmaz.Onsuzda bu mövzularda açıqlamalar verəcəyəm,ona görə dərinə getmirəm,ancaq siz bir qədər dediklərim üzərində düşünün.

   • Hörmetli:Resul Quliyev bilirsiniz men hadiselerin gedishini 1987 ci ilden daimi izleyen olmusham.1987-ci ilden ne hadiseler bash vermish melumatliyam.Rehmetlik Ebulfez Eliyevin fealiyyetini 3 yok 4-5 hisseye bölerek analiz etmishem ve ondan sonra siyaseti izleyerek analiz edirem.Lakin böyuk aciqlamalari burda yazmiram siz meni efuslar ki,olsun yaxshi tanimirsiniz.Ne qeder cok bilsemde hele heyatda az bildiyimi dushunurem ve öyrenirem.Az danishiram cok dinleyirem.Hec kime qarshi heyatimda edebsizlik etmemishem.
    Heyatda ele bir sahe yoxdur ki,ordan melumatim olmasin.Yenede bunalari az kimi qebul edirem.Bilirsiniz niye insana, insanlar qiraqdan qiymet vermelidir.Bir ona heyifsilenirem ki,sizi realda tanimamisham buna imkan olmayib yok mumkun ola bilmezdir cunku men sizlerden cok kicik bir insan olmusham.Yenede sherhime munasibet bildirdiyiniz ucun böyuk teshekurumu bildirirem.
    Hörmetle:Murad

   • Sizin belə məlumatlı olamanız məni həqiqətən sevindirir.Ancaq məlumatınızın əsasında gəldiyiniz nəticələrlə razılaşa bilmirəm.Əbülfəz bəyi KGB-nin ixtirası Əliyevi ulu öndər hesab etmənizlə siz həm özünüzü həm də camaatı çşdırırsınız.Ulu öndər sözünü qoyuram kənara onu yeni kəşf etmisiniz,kimisə xalqın lideri və ya millətin atası hesab etmək üçün yüzlərlə səbəb olmalıdı.Bir kiçik səbəblə həmin ilin lideri statusu ala bilərsən,xalqın və ya millətin lideri statusunu yox.Sovet dövründə Lenin ulu öndər yox,allah hesab edilirdi.O dövrdə ulu öndərlər MK-nin birinci və ya baş katibləri idi.Cəmi bir ildə 1992-ci ildə allahları Leninlə birlikdə bütün ulu öndərlər tarixin qara səhifəsində yerləşdirildi.Yəni Lenin İblis ulu öndərlər isə onun şeytanlrına çevrildilər.Qoyulmuş 100 mindən çox heykəl və büstlərdə əridilmək üçün sobalara göndərildi. Yaşadığı dövrdə cəhənəmi qazanmışların heç olmazsa heykəllərini əritməklə cəhənnəmi xatırlatmaq istədilər.Kimləri yaşadığı və qısa müddətdə öləndən sonra ulu öndər adlandırıb təriflər söyləməmişdilər ,heykəllər qoymamışdılar onlara dəyib dolaşmadılar.O ulu öndər bağıranlar fikirləşsin.

 43. Hörmetli:Abdi yazirsiniz menim yazdigim sherhler menasizdir.Siz cok duz qeyd edirsiniz.
  Ona göre ki,hemishe edaletli yazanda,bu hec kime serf etmir.Ister istemez siz isteyirsiniz men yalniz sizi terifleyem …………..Siz mene teshekur edesiniz.Bu menim qanimda yoxdur.
  Qapizi bölende ten bölmesen onu bölmesen daha yaxshi olar.

  • Hörmetle:Resul Quliyev yazdiginiz cavab sherhini oxudum cok sag olun.Men her bir yazini yerindece aydinlashdirib ve netice cixardiram.Bezen luzum bilmirem buna aciq munasibet bildirem.Ona göre ki,menim her zaman her bir sual qarshisinda acizliyim olmamish ve hazir cavab bir insanam.Yeqin ki,bu hazircavabligimi Allah mene bexsh etmish.Men sizin inandirim menim bir cixishim minlerle insani yuxudan oyadar.Bu o demek deyil bunlari men etmeliyem yok esla.Ona göre ki,bu gun Azerbaycan siyasetine zerbe vuran hakmiyyet yok,hal-hazirdaki muxalifet liderleridir.Bu iki muxalifet lideri bu xalqdan niye el cekmirler?Niye arani qizishdirmaqla beraber iyrenc hereketleri,saf insanlari siyaset arenasindan uzaqlashdirir.Men sözsuz ki,siyasetci deyilem lakin bunlari görurem.Bu insanlar agacin kökune baxib, ondan netice cixartmalidir.Bunlar ise 20 ildir muxalifetde netice yox xalqa böyuk zerbeler vurmush.Men dushunurem ki,20 ilde bir yeni nesil yetishdirmek olardi.Lakin bunlarin qarshisini alan muxalifet olmush.
   Kuceye cixib,qishqirmaqla,ede qoymayin ,tutun ,öldurun vay-vay heshir qopartmaqla hec neye nail olmaq olmaz bu sadece hemin insanlarin iradesiz bir insan olmaqlarini tez biruze verir.Yeni bir nesilin yetishdirilmesi ilk önce tehsil sisteminden ve aileden bashlanmali.Biz bunlari etmedik bu 20 ilde sadece qishqirmaq,bagirmaq,kucelerde xuliqanliq etmek,shusheleri sindirmaqla yeni nesil böyudub erseye catdirdiq bu o demekdir ki,Azerbaycanda ister hakimiyyet memuru istersede muxalifet lideri insanlari yöneltmeyin istiqametini bilmelidir ki,yeni neslin demokratik böyumesine sherait yaradilsin.

   Bezen millet vekili cixish edir söyleyir gedek,demokratik bir dövletden numune göturek getirek ölkemizde bunu tertib edek.Men bu fikirle razi deyilem ona göre ki,hemin demokratik dövleti quranlarda bizim kimi insanlar olmush sadece ureklerinde Allahin xofu olmush.Xalqina xidmet etmish.Biz özumuz fikirleshib ideyalar keshf etmeliyik,böyuk programlar esasinda ishleyib,esas istesalat muesiselerine gucumuzu serf etmeliyik.
   Bu gun ise qara pullar,vergiden yayinma,gizli iqtisadiyyat xalqa böyuk zerbeler vurmush.Cok yazmaq olar lakin burda yazmaqla hec neye nail olmaqla beraber sadece insanin eseb sistemlerine iister istemez tesir edir.

 44. Murad muallim, bagishlayin Siza bir sual vermak isterdim: Oz yazdiginizi oxuyursuz? Deyirsiz az danishib , cox dinlamayi xoshlayirsiz. Yazilarinizdan gorunur:) Hem de ozunuz hagginda cox yuksek fikirdesiz, teki olsun biz ne deyirik ki? Sadece deyirsiz, insanlar hagginda gerek bashgalari giymet versin, amma hec ehtiyac yoxdur bu ishi ozunuz gorursunuz:)
  ugurlar, davam edin
  Hormetle Abdi

 45. Hörmetli:Abdi:Men hec zaman öz haqqimda yuksek fikirde olmamisham.Men size sehf etmiremse yuxarida fikirimi bildirmishem ,sizin mene unvanladiginiz suali cavablandirmisham.
  Bir dahada cavablandirmaq isterdim.Menim yazdiqlarimin her bir kelmesi ve cumlesi böyuk bir mena kesb edir.Eger siz oxuyub bunlardan netice cixarda bilmirsiniz demeli bu menim gunahim deyil sadece sizin cok zeif dushuncelerinizden ireli gele biler.Hörmetle:Murad

 46. Men burda demek isterdim kimliyinden asli olmayaraq men canli diskusiya etmege haziram.
  menim menimle elaqe yaratmaq e-postum her halda sizlerde var.

 47. Салам Рәсул мүәллим, неҹәсиз? Бурада аҝентликләр хәбәр јајыб ки, бу ҝүнләрдә Вашингтонда һансыса АБШ-Азәрбајҹан лобби тәшкилаты јарадылыб. Ҝәзән сөз-сөһбәтә ҝөрә исә һәмин тәшкилаты нәглијјат назири Зија Мәммәдовун оғлу Анар јарадыб вә ја онун адына јарадыблар, үстәлик лоббичилик мәгсәдилә бура 2,4 милјон манат ајрылыб. Бу барәдә мәлуматыныз вармы? Варса, лүтфән бизи дә мәлуматландырын. Әввәлҹәдән тәшәккүрләр

  • Artıq bilirsiniz ki, bu həqiqətdir.Belə görsənir ki, nazirlər baş nazir kreslosuna sahib çıxmaq üçün canfəşanlığa başlayıblar.Bəlkə Rəsizadənin səhhətində bir problem var bilmirəm.Hər şeyi rüşvətlə alan bu adamlar düşünür ki,belə bir işi Vaşinqtonda da görmək mümkün olar.Ancaq 100 faiz əmin ola bilərsiniz ki, bu addımlar Azərbaycanın və onun xalqının imicinə zərbə vuran hərəkətdən başqa bir şey deyildir.

 48. Һөрмәтли Абди бәј, мәнҹә Мурад бәјин сөзләрини гәрибчилијә салмаг лазым дејил. Мән дә о фикирдәјәм ки, бизим мүхалифәт лидерләри артыг түкәнибләр. Онлар бу ҝүн күтләни архасынҹа апармаг ҝүҹүндә дејил, амма етираф етмәјә горхурлар. Артыг ҝәнҹләрә мејдан верилмәлидир. Бу ҝүнләрдә метрода гијмәтләрин галхмасы илә бағлы бир груп ҝәнҹин динҹ аксијасынын шаһиди олдум. Инанын, гүрур дујдум ки, белә ҝәнҹләримиз вар. Чох сакит формада, сивил гајдада вагонлара дахил олуб, диварлара вәрәгәләри јапышдырыб ҝетдиләр. Вәрәгәләрдә јазыланлар да чох орижинал иди: “Гијмәтләр галхды, гијмәтини бил, сән дә галх”, “Ҝедиш һаггы галхды, бәс сәнин һаггын?” Мәнҹә, бу ҝәнҹләр бу ҝүн Исадан-мусадан даһа чох иш ҝөрүр, чүнки јени нәфәс ҝәтирибләр.Лидерләр исә һәлә дә 90-ҹы илләрин тәфәккүр тәрзиндән гопа билмир

 49. Murad muallim yazir : “Menim yazdiqlarimin her bir kelmesi ve cumlesi böyuk bir mena kesb edir ” Ancag ki, o hem de deyir, men ozum hagginda yuksek fikirde deyilem…. Hormetli blog ishtirakchilari, zahmat olmasa Siz de oz fikrinizi bildirin , Sizdemi bela dushunursunuz?
  Hormetle Abdi

  • Burada qeyri adi elə bir şey yoxdur.Hər yazan düşünür ki, onun yazdığı böyük məna kəsb edir.Ancaq sonradan o kəlama münasibətlə müəyyənləşdirməlidir döğrudan böyük mənalı kəlam söyləyib ya yox.Əvəcədən elan etmək mən ancaq böpyük mənalı kəlamlar söyləyirəm əks reaksiya verir.Nəzərə alsaq ki,peyğəmbərdə belə deməyib,deyib ki mən Allahın dediyi kəlamları sizə çatdırıram.

 50. Рәсул мүәллим, һәмишәки кими “улу өндәр” јанашманыз да чох орижиналдыр. Сизин белә додаг гачыран ифадәләринизә спикер олдуғунуз дөврдән симпатијам вар, хүсусилә “бәдбахт”сөзүнә )))))))) Дедикләринизә ҝәлдикдә, бизим милләтин бир пис ҹәһәти вар ки, бир сөз дилинә дүшдүсә, “шитини чыхармаса” ондан әл чәкмир. Беләликлә адамы мәртәбәјә миндирмәк истәјирләр, амма сөзү һөрмәтдән салырлар. О гәдәр јерли-јерсиз ишләдирләр ки, әттөкән ифадәјә чеврилир. Бир шеји билмәк лазымдыр ки, кимисә тарихә пәрчим еләмәк мүмкүн дејил, буна лајиг дејилсә, адыны нә гәдәр јерләрә верирсән вер, һејкәлләрини һәр тиндә гој, фәрг еләмәз. Вахты ҝәләндә заман ону лајиг олдуғу јерә гојаҹаг. Елә ҝүнүмүзүн һадисәләри дедикләримизә сүбут дејилми?

 51. Һөрмәтли Абди бәј, кимлијиндән асылы олмајараг, мән инсанларын фикирләринә һөрмәтлә јанашырам. Тәбии, мән өзүм һаггында һеч вахт белә јазмарам. Чүнки, фикримҹә. һәр кәсин ичиндә бмр сенз олмалыдыр.Анҹаг кимисә башга ҹүр дүшүндүјүнә ҝөрә гынамаг фикрим дә јохдур. Бу да онун јанашмасыдыр. Ахы һәр шеј супер олсајды дәрдимиз дә олмазды… Мәнҹә белә хырда шејләрә әһәмијјәт вериб әсас мәгсәддән узаглашмамалыјыг. Рәсул мүәллим саваб иш ҝөрүб бизи бир араја ҝәтирибсә, елә о мәгсәд әтрафында да бирләшиб дискуссија апармалыјыг. Јәгин сиз чох ҝәнҹсиниз, һәјатда белә шејләрә чох раст ҝәлинир. Чалышаг, мәгсәддән ајры дүшмәјәк))

 52. Hörmetle:Abdi size men defelerle hemin sualin cavabini versemde siz bunu cok cetinlikle olsa derk ede bilmirsiniz.Men anlaya bilmirem ne ucun. Men dushunurem ki,sizin blog ishtirakcilarini kömeye cagirmaq ve menim fikirlerimin elehine qaldirmaq bu sizin sexsi fikirinizdir.Men butun insanlara hörmetle yanashiram ve onlarin fikirine azad qebul edirem.
  Buna göre size cok böyuk teshekurumu bildirirem.

  Hörmetli:Samire xanimin yazdigi sherhe isterdim uregimden kecen sözlerle beraber fikirlerimi bildirem.Ziya Memmedovun oglu Anar ABS -Azerbaycan lobbi teshkilati yaratmasi haqqinda mende oxudum.Lakin buna gelince men öz menfi fikirimi bildirirem.Anar öz addimlari ile addimlasaydi heyatda belkede en aciz bir insan ola bilerdi.Men YouTube saitinde bir video sujeti izledim ve orda Ziya Memmedov ve ogluda toyda ishtirak edirler.Acin baxin özunuz qiymet verin.Bu gun kimliyinden asli olmayaraq her bir vetendash mubarize aparmaqla beraber öz huququnu teleb etmeyi bacarmali.Men dushunurem ki, bu gun xarici dövletde her hansi bir teshkilatin yaradilmasina sey gösteren sexsler bilavasite öz yigdiqlari kapitali orda yatirmaqla beraber gelecek heyatlarinin tehlukesizliyine emin olmaq ucun, lakin bu faydasizdir……………
  Men bunu defelerle öz sherhimde yazmisham ve indide yazmaq isterdim.Azerbaycan xalqi bu gun iyrenmish bir növ hal hazirdaki muxalifet liderlerinin simasina baxmaqdan.Bu xalq 20 ildir muxalifet bishirdiyi shorbani yeyir.Ne qeder bu shorbani yemek olar.Men dushunurem shorbani cömceyle qarishdirmaqla xalqin fikirini tam bashqa semte yöneltmishler.20 ilde yeni bir neslin temelini qoymaq olardi.Azerbaycanda 50-55 partiya var bunlarin heresinde 100-150 nefer partiya uzvleri ile beraber liderleri var.Belkede ele partiya var ki, partiya sedrinden bashqa orda insan yok.Azerbaycan hakimiyyeti YAP-nin etrafinda birlesherek bir nece qondarma partiyada hemin partiyanin etrafinda kagiz-kuguzlari yigmaqla megshuldur.Yerde qalan partiyalar ne dushunurler ne ucun birleshe bilmirler ona göre ki,onlarin arasinda bezi liderler agent simsalinda fealiyyet gösterirler.Menim qerarim budur ki,hemin partiyalar öz liderlerini istefaya göndersinler.Xalqini seven her bir vetendash Resul Quliyevin etrafinda birlesherek böyuk bir muxalifet partiyasi yaradaraq sivil qayda ile mubarizelerini davam etsinler.Burda ister istemez saf muxalifet yaranarsa ,hakimiyyet dövletde muxalifete yer vermesine mecbur olmalidir.Biz Azerbaycanin prezidenti Ilham Eliyevle yok,onun etrafinda olan bezi xeyanetkar memurlarla mubarize aparmaq lazimdir ona göre ki,hakimiyyetde olan hemin sexsler ister -istemez hakimiyyeti terk ederek istefa erizelerini verecekler.Hakimiyyetin ve saf muxalifetin bir istiqametde hereketi labud olacaq ve burda Qarabag problemi ve ölkenin bashqa problemleri de öz hellini tapacaq.Prizident seckilerinde hakimiyyetde olan sexsde ve muxalifet lideride öz namizedliyini verib secki vasitesi ile öz qelebelerine nail ola bilerler.Bunlari etmek ucun ilk önce saf muxalifet yaranmali bunu yaratmaq ucunde hesab edin hakimiyyetde bir o geder xain insanlar yoktur neinki hal hazirdaki muxalifede olan agentler kimi.Bunlara nail olmaq ucun bu gun ilk önce mubarize muxalifetin icindeki xain insanlarla aparib ,agacin icinin qurdlarini temizlemek.Agacin icindeki qurdlari temizlemesen ne qeder hakimiyyetle mubarize aparsan arxadan hemin qurdlar daxil olacaqlar araniza hec neye nail olmayacaqsiniz.Eyni qayda ilede bu gun hakimiyyet icerisinde olan,balaca qurdlar hakimiyyeti yeyir ve xalq arasinda naraziliq emele gelir.Bu gun her bir insan bir teshkilat yaradaraq siyasetle megshul olur ve beynelxalq teshkilatlara melumatlar buraxaraq dahada dövletimizin reytinqine xelel getirmekle beraber ordan bir az da olsa qrant almaqla özunu siyasetci kimi qeleme verir.Bu gun biz beynelxalq teshkilatlara yok özumuz öz derdimizi hell etmeliyik.Her kes öz seneti ile megshul olsa daha önemlidir.Her kes öz yerini biler.Men sexsen Azerbaycanda inqlab seslendiren insanlar Azerbaycan xalqinin dushmenleridir.Inqlab xalqa felaket getirmekle beraber Azerbaycanin iqtisadiyyatina böyuk zerbe ola biler.Agilli,derekeli muxalifetcilere söyleyirem Resul Quliyev etrafinda birleshin.Kucelere cixib qishqirmaqla,terbiyesizlik etmekle,bezi insanlarda bundan semereli istifade ederek terxibat yönlu terxibat törederler.Bunu da demek isterdim ki hal -hazirda ki,bezi muxalifet liderlerinin cixishina diqqetle qulaq asanda ister istemez insan bir az dushuncelere qapanir.Göresen bunlar kime hede qorxu gelmekle özlerine qehreman yoksa ,iradesiz insan hesab edirler.Men dushunurem ki,iradesiz,tecrubesiz insanlar heyatda ya hede qorxu ya da ki,qishqirmaqla özlerini qehreman hiss edirelr

 53. Salam Resul Muellim.Bu gun irandan rusiyaya dasinan terefezin 20 tonu ucun 1400 dollar rusum odenirse.azerbaycanda bunun ucun 8000 dollar odemek lazim gelir neticede iranin bize qonsu dovlet olmasina baxmayaraq iran mehsullari rusiya bazarinda bizden ucuz satilir Fikirlesirsen ki. 8000 dlevletin budcesine gedir.Amma bilirik ki 8000 -nin hec 15%-i budceye kecirilmir.Bunlar oturduklari yerde pul qazanirlar.butun sahelerde bu beledir.Milleti fikirleşen yoxdu.Her bir nazir oz işinde biznesle meşquldur.5-10 manata başa gelen mektebli formasini kasib xalqa 55 manata siriyirlar ki.bununda neticesinde milyonlar qazanirlar.Xalq sizi sevir ve guvenir.Sizin oz maraqlariniza gore deyil mehz xalqiniza ureyiniz aqridiqi ucun bu isleri gormeyinize bizlerin hec bir subhesi yoxdur.Allah komeyimiz olsun.

 54. Men sizinle tam raziyam cok hörmetli Resul Quliyev
  Menim teklifim bundan ibaretdir.
  1.Hal-hazirda muxalifetde olan bezi liderleri mubarize aparib istefaya göndermeliyik.
  2.Yeni Azerbaycan Muxalifet Partiyasi yaradilsin.
  3.Tez bir zamanda partiyanin nizamnamesi ve meramnamesi yaradilsin.
  4.Qurultay öz ishine bashlasin,partiyanin sedri ve mesuliyyetli sexsleri secilsin.
  5.Kecmish siyasi muxalifet partiyalari bu birliye daxil olmaq ucun öz siyasi partiyalarinin fealiyyeti dayandirilsin.
  6.Partiya daxilinde secki merkezi yaradilsin ve prezident seckilerine hazirliq ishleri bashlansin.
  7.Partiyanin vesiqesi hazirlanib tez bir zamanda ,partiyaya daxil olan uzvler sinaqdan kecerek partiya uzvluyune qebul olunsun.Uzvluk haqqi mueyyen olunsun.
  8.Partiya kuce yurushlerine,mitinqlere cixamayaraq öz siyasi fealiyyetini guclendirsin.
  9 Partiya qurultayinda partiyaya mexsus qezetin buraxilmasi ucun qerar qebul olunsun.
  10.Butun beynelxalq teshkilatlara devetname gönderilsin Partiyanin qurultayinda ishtirak etmek ucun.
  11.Menim fikirimce partiyanin sedri vezifesine Resul Quliyev sedr secilsin.
  Men sexsen siravi partiya uzv olmagima özume sheref duyuram.
  Bunlar olduqdan sonra men inaniram bu partiya siralarina uc yuz minden artiq insanlar axishacaq.
  12.Partiyada ziyalilara böyuk ustunluk verilsin.
  13.Azerbaycan rayonlarinda partiyanin teshkilatlari yaradilsin ve teshkilatlansin.
  Bundan artiq men hec bir teleb ve ideam ola bilmez ona göre ki,menim dushuncem bu qederdir.Ola bilsin ki,menden de gözel teklifler edenler olsun men destekleyirem.
  Men bunuda demek isterdim ola bilsin bir partiyanin adini deyishib misal ucun ACP olsun YAMP.
  YAP-dan qurultaya devet olunsun.

  • Təkliflərin bir hissəsi qeyri realdır,anca bütövlüklə müzakirə obyekti ola bilər.Mən bu məsələyə bir də qayıdıb bəzi müddəalara fikrimi bildirəcəyəm.İndi başqaları fikirlərini söyləsinlər.

   • Men söylemirem menim tekliflerimin hamisi real ola biler.Ola bilsinki teklifler cok olsun ve orda muzakire olunub yaxshilarini göturmek daha önemlidir.Bu menim sexsi teklifim idir.
    Men isterdim ki tekilifler verilsin.

 55. Azerbaycanda demokratik,siysi ve sivil qayda ile mubarize aparmaq lazim inglab,dövlet cevrlishi kimi cagrishlara redd cavabi verilsin.
  Men dushunurem bu saf muxalifetin yaranmasinda hakimiyyetinde maraqlari ustun gelecek cunku bir növ dagidici ve terxibatci insanlarin hereketlerine son qoyulacaq.
  Azerbaycanin paytaxtinda mitinqler zamani qirilan,ezilen,ölen hamisi bizimdir.Her bir vetendash Azerbaycan qadinini özune Ana-baci ,Azerbaycan kishiside Ata -qardash hesab etmelidir.

 56. Buyursunlar bashqa vetendashlarda öz tekiliflerini versinler.

 57. Resul müellim salam ! Ilk önce men sizi dogum gününüz münasibeti ile tebrik edirem ! Size hemishe bele gümrah qalmaginizi arzu edirem ! Tam eminem ki, gelen dogum gününüzde sizi vetende ziyaret etmek bizlere qismet olacaq !
  Ashagidaki suala fikrinizi bildirmeyinizi xahish edirem . Son zamanlar Suriyada bash veren hadiselerden hamimizin xeberi var. Türkiyenin hazirki hökümetinin Suriya müxalifetine verdikleri destek yüksek seviyyede davam edir. Elbette bunlar teqdire layiq addimlardir. Alyevlerin əxlaqsız, cinayətkar, tiraniya və ya totalitarizm rejimi hecde Esed rejiminden ferqlenmediyi Türkiye hökümetine melumdur. Nezere alsaq ki, Türkiye ile Azerbaycanin bir millet iki dövlet olmasini hec kim inkar etmir. Sizce neden Türkiyenin hazirki hökümeti Azerbaycan xalqina ve müxalifetine hecbir destek vermir ve hetta bildiyim qederile sizin Türkiyeye bele getmenize yasaq qoymushlar ?.

  Teshekkür edirem !

  • Türkiyənin apardığı siyasət son 50 ildə aparılan siyasətin ən möhtəşəmidir.Türkiyə öz təsirini faktiki Osman imperiyasının hüdudları çərçivəsində genişləndirmək və paralel həmin təsir gücü ilə Avropa birliyinə daxil olmaq istəyir.Ərəb dünyasında aparıcı qüvvə olacaq Türkiyə Avropa birliyində Almaniyadan sonra ikinci güc mərkəzinə çevrilə bilər.Baş nazir Ərdoğan bu siyasəti müvəffəqiyyətlə həyata keçirir.Türkiyə bu siyasətinə qarşı çıxan və ya potensial qarşı dura biləcək Suriya və İran rejimlərinin yıxılmasında ən çox marağı olan ölkədir.Suriyada mübarizənin daxildən başlaması və əhalinin böyük hissəsinin türklər kimi sünnü olması Asad rejiminin axırına çıxmaq üçün Türkiyəyə ideal şərait yaranıb.Asad rejiminin getməsi Suruiada Türkiyənin məhdudiyyətsiz təsir imkanlarını reallaşdırır, praktiki Osman imperiyasınım mərkəzinə yaxınlaşır. Azərbaycan Türkiyə siyasətinin hegemon ola biləcək dövlətlərinin siyahısında yoxdur.Çünki Rusiya və İranın təsir gücünü Azərbaycanda nəinki sıfıra heç 50 faizədə salmaq mümkün deyildir.Hələki Türkiyə müəyyən təzyiqlər etmək yolu ilə bütün iqtisadi məsələlərini həll edir və gözləmə mövqeyindədir.Müxalifət tərəfindən aktivləşmə gözləyir.

 58. Resul müellim Rusiyada bash verenler hansi neticeye kimi davam ede bilecek ? Putinin yeniden hakimiyyete gele bilme shanslarini ne qeder qiymetlendirirsiniz ?

  • Bu dəqiqə Rusiyada gedən proseslərin pozitivliyi Azərbaycan üçün ən önəmli məsələdir.Rusiyada gedən proseslərin Azərbaycana təsiri ərəb inqilablarından qat qat yüksək ola bilər.Qorbaçevun sözü ilə desək ”proçes poşel” Aydın məsələdir ki,Putinin 10 illik avtoritar idarəçiliyinə son qoyuldu.Ancaq düşünürəm ki,Putin mart prezident seçkilərini qalmaqalla olsada udacaq.Ancaq Putin kifayət qədər ağıllı bir adam olduğundan özü reformalara başlayacaq. Ancaq onun KGB düşüncəli ağlı hansı dərəcədə buna imkan verəcəyi demək çətindir.Bu dəqiqə mən Rusiyada gedən prosesləri Azərbaycandan çox izləyirəm.Bu proseslər Azərbaycan üçün məhək daşı olmalıdır.Novaya Qəzetədə tanımış dövlət işçisi politoloq ,kifayət qədər təsir gücünə malik olan Georgiy Sattarov gözəl birməqaləsi çıxıb.Rusiyada 50 minlik mitinq baş tutsa Putin reformalara getməlidir.100 minlik mitingdən sonra şələ şüləsin yığıb qaçmağa hazırlaşmalıdır.Mən onunla tamamilə razıyam və Azərbaycanda bu proseslərində gedəcəyinə inanıram. Hər belə bir missiyanı öz üzərimə götürmüşəm.

 59. Salam Rasul muallim !
  Dogum gununuzu tebrik edirem. Siza can sagligi,uzun omur, ishlarinizde muvaffagiyyetler arzu edirem.
  Hormetle Abdi

 60. Rusiya parcalanacaq.Ona göre ki,Putin KGB olsada, vaxtinda Rusiya siyasetinde geden gizli agentleri tapib meselesini hell etmeli idir.Qarbacova gelince onun agzina hansi dövlet et atsa o huruyecek.Bizim bezi muxalifet liderleri kimi.
  Putin mende bu fikirle raziyam cok agilli insandir bu böhrandan cixsa demeli o bir qehreman kimi siyasetde tarixe iz salacaq.Cunku hal hazirda Rusiyada seryozna ish gedir.
  Turkuye ve Cin dunya siyasetinde diqqet merlezinde.

  • Rusiyanın parçalanıb parçalanması aparılacaq siyasətdən asılıdır.Əgər Rusiyada demokratik proseslər getsə,həm siyasi həm də iqtisadi dərin reformalar həyata keçrilsə nəinki parçalanmayacaq,əksinə demokratik ölkələrlə birlik yaradacaq.Sizin leksikonda çoxlu kobud sözlər var,çalışıb onlardan xilas olmalısınız. Yumorla ,istehza ilə fikr bildirmək nə qədər insana şərəf gətirirsə,publik söyüş tipli fikr bildirmək bir o qədər əleyhinizə işləməlidir.Bir daha bloqda özünüzü korrekt aparmağınızı xahiş edirəm.

 61. Teshekur edirem.Fikir bildirdiyinize göre. Cok sag olun.Son ve axrinci sözumdur sizin bloqa daxil olmagim.Cunku bu bloq size aid oldugu ucunde sexsi bloqdur ve qerari siz verirsiniz.Cok uzr dilerem.Menim ise bloqda özumu duz aparmagima geldikde men cok gözel bilirem yazdigim sözler ne mena kesb edir ve kime aiddir ve buna görede cavabdehlik dashiyiram.Siz xahish edin ki,men vaxtimin mueyyen hissesini burda sizin bloqda fikir yazmaqla megshul idim.Bundan sonra rahat ola bilersiniz men bir daha o qizildan qiymetli olan vaxtimi sizin bloqa yok öz sexsi heyatima serf edecem.Men özumu xoshbext hiss ederem.
  Hörmetle:Murad Xadafis sizlere ugurlar.

 62. okkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

 63. Rusiyada, elacada diger diktatura olkelerinde islahatlar getsa bela, o Putinsiz ,Aliyevsiz ve diger hazirki diktatorlarsiz ola biler. Diktatorlar butun toretdiyi emellerden sonra onlarin hansisa reformasini hech bir xalg gebul etmaz. Bizim olkede ise, islahatdan soz gedirse, o halda birinci shert Aliyevlarin 2013 deki seckilerde ishtirak etmamasi ve hakimiyyetden getmasidir, hem de Putin sayagi yox, birdefelik getmasidir. Inandirici deyil ki, hazirki Azerbaycan hakimiyyeti bunu bacarar,ancag ki, eger Rusiyada indiki proseslar ugurla gedib neticesini verarsa, hemchinin hakimiyyete demokratik guvveler gelerse, o halda Aliyevlarin hakimiyyetde galmag shansi chox azalacag. Dunyadaki butun dovletlerden cox, Rusiyanin biza birbasha tesiri var. Hem de Aliyev hakimiyyetinin en boyuk dayagidir. umid edak ki, bu bash veracak.

  • Totalitar rejimlərin başında duranların siyasi və iqtisadi reformalra getməsi ən az ehtimal olunan variantdır. Ancaq Rusiyadakı rejimlə Azərbaycandakı rejim arasında fərqləri görmək lazımdır.Bu insanların reformalara getməsi həm ömürlərini (hakimiyyətdə) bir qədər uzadar,həmdə xalqa qarşı törətdikləri cinayətlərə görə azda olsa reabilitasiya ala bilərlər.Sözsüz ki,ilk demokratik seçkilərdə Aliyevin hakimiyyətdə qalmaq şansı sıfıra bərabərdir. Hakimiyyətdə ilişib qalmaq üçün indidən simvolik maaşları artırmağa başlayıb.Adətən bu işləri seçki qabağı edərdilər. Heç bir radikal çağrışlar etmədən biz xalqın konstitusion hüququqların bərpasına qalxmışıq. Bu məsələdə qaya kimi möhkəm və qətiyətliyik.Bu tələbləri necə onların qarşısüında qoyulacaq barədə fikirlərimi sizlərlə bölüşüb hərəkətə başlamalıyıq.Siz özünüzü qətiyyətli mübarizəyə hazırlayın,qələbə çalacağımıza heç bir şübhəm yoxdur.

 64. Maashlarin artirilmasi gozden perde asmagdan bashga bir ish deyil, herden ela galir ki, prezident administrasiyasinda xususi gruplar oturub hesablayirlar neca etsinler ki, xalgin cibini soysunlar. Chunki, maash galxanda hemishe ondan evvel yashamag uchun vacib olan bashga erzag ve diger mehsullar, ve ya ishig , gaz ve s. galxir, son neticede, insanlara galan ferg yena da evvelkidir. men hech shubhe etmirm ki, bu prinsip ela Aliyevlarin idarchiliyinin kokunde dayanir. Insanlari, ac saxlamag, onlari son choreyini itirmek tehlukesi ile uz uze goymag, gisasi , chorekle sinaga chekmek, onlari ogurluga mecbur etmak ve hemishe kompramat yigmag. Bu iyrenc ishler ata-ogul eliyevlarin idarechiliyinin kokunde dayanir. Ve bundan xilas olmag hech de asan deyil, chunki, xalga deyenek vuranlar ve emr edanlar tek pul-mal uchun etmirler, onlarin hamisinin dosyesi var, hansi geri chekilse turmeye gedacaklarini bilirler.

  • Axırıncı cümlənizdən başqa yazdıqlarınızın hamısı qəbul edilir.Onlardan yaxa qurtarmaq asan deyildir,ancaq mümkündür. Uzaqdan alınmaz qala kimi görsənən Əliyevlər rejiminin divarları əslində daş rəngli kartondur.Bizim hərəkatın ilk ciddi həmləsindən sonra vəziyyətin necə dəyişdiyini görəcəksiniz.Siz bədbin fikirlər söyləməkdənsə konkret təkliflərdə verin.

 65. Sozun duzu teklif vera bilseydim ela ondan bashlayardim. Ancag Sizin soylediyiniz terefdar toplamag ishine gelince, bu ishi 90 ci illerden beri edirik, her zaman insanlara, Rasul Guliyevin ve ya diger demokratik guvvelerin hakimiyyete geleceyi tegdirde onlarin ne elde edacayini basha salmaga inandirmaga chalishirig. Bu gun de bu ishi goruruk. Herden biza Rasulcu ve ya muxalifetci deyirler, ancag basha dushmak istemirler ki, biz Rasul guliyevin shexsi dostlari deyilik, biz Rasul Guliyevin ve diger muxalifet liderlarinin 20 ildir dayanmadan dediyi ideyanin dashiyicilariyig, yegin ki, bizim inandirmag uchun kifayet geder savadimiz ve argumentlarimiz catmir, ancag ki, bunun ucun elimizden geleni edirik. Bizim deyanda men ve etrafimda olan ideya dostlarim ve egide yoldashlarimi nezerde tuturam.
  Ancag ki, Rusiyada veziyyet deyishse , bu Azerbaycan uchun cox ciddi gigilcim ola biler. O halda ki, veziyyet demokratik guvvelerin xeyrine deyishe.
  Diger terefden, eyni vaxtda eger situasiya Rusiyada deyishse ve Siz vetene donsez, bu ikigat stimul ola biler.
  Inshallah inanag ki, proseslar bela da olacag.

 66. Elbette ki, biz ozumuz oz haggimizi teleb etmasak hec kim onu bizim evezimize etmayacak. Sadece demak isteyirem ki, hemin faktorlar hem de insanlarin stimul almasi uchun, umidlenmesi uchun lazimdir . Br neca defe men umidsiz danishmisham daha dogrusu yazmisham ve Siz mene irad tutmusunuz bu barede, elbette ki, hagli olarag, diger terefden, ela hemin umidsizliyin aradan galdirilmasi uchun insanlara stimul lazimdir. Chunki, onlar menden ve diger etraflarindaki insanlardan eshitdiklerini ela 15 ildir eshidirler, ancag hele de ne ise elde olunmayib, eksine hakimiyyet gunu gunden daha da geddarlashir ve insanlarin yashamag, ishlamak ve oz geleceklerini gurmag arzularinin ustune xett chekir, (Uzr isteyirem bu menim bedbinliyim ,umidsizliyim deyil, sadece dushunduyum geder real veziyyetdir, ) . Ve bela olan halda mehz umid gigilcimina ehtiyac var, stimula ehtiyac var, bela bir gigilcimin olmasi olkede real herekatin yaranmasina ve insanlarin ayaga galxmasina sebeb ola biler. Bu menada her iki faktorun eyni vaxtda bash vermasi ikigat guca malik ola biler. Sizin Azerbaycanda olmanizin ozu bu hakimiyyetin en boyuk problemidir,Sonuncu defe aeroport yolunda az gala butun hokumet dayanmishdi. Adama ela galirdi ki, onlar olum dirim mubarizesine girirler, eslinde belke de onlar uchun bu ela olum dirim mubarizesidir.
  Cox cox uzr isteyirem, ola bilsin yena da bedbinlik notlari hiss edile biler, ancag men o zaman da deyirdim ki, Sizin gelishinizin vaxti yetishmayib, Mana ela galirdi ki, Sizin etrafdakilar Siza duzgun informasiya vermirler, ancag hay kuy yaradirlar ve netice yaxshi olmaya biler. Ancag , umid edirem esl megam yetishacak inshallah.

  • Yox bu dəfə bədbinlikdən çox real həyatımızı təsvir edirsiniz .Totalitar rejimlər yuxarıdan planlı şəkildə dağıdılmasa yıxmaq çox çətin olur.Sivil ölkələrdən insanların mən özüm arzu etdiyim kimi yaşayıram tezisinin əvəzində totalitar ölkələrdə mən flankəsə nisbətən yaxşı yaşayıram prinsipi işləyir. Xalqın hamısı dilənçi ilə özünü müqayisədən başlayaraq,sonrakı sinif qul bazarında iş axtaranlar, küçə təmizləyənlər,müəllimlər ,həkimlər ,kiçik çinovliklər,polislər və sair getdikcə sayları azala azala ən yuxarı eşalona qədər gedib çıxırlar. Hər flankəslə nisbətdə allaha şükür mən yaxşı yaşıyıram deyə deyə faktiki olaraq yaşamaq əvəzinə sadəcə olaraq mövcud olurlar.Bu rejimlərdə (hətta kommunist rejimlərdən də fərqli) bu insanların övladlarıda 18 yaşından 25 yaşına qədər nəyəsə etiraz etmək istəyir sonradan evlənir və flankəslə nisbətdə prinçipi ilə ömrünü sürür və ya arxasınca sürüyür də demək olar.Belə bir atmosferada nə incəsənət yaradıcılığı, nə elm sözsüz ki nə də təhsil inkişaf edə bilməz,deqradasiya prosesi gedər . Yəni bu proses böyük sürətlə gedir,bu günkü azərbaycanlı ilə 5 il bundan əvvəlki azərbaycanlı fərqlidir.Bunun qarşısını biz almalıyıq,biz hərəkət etməliyik , dəstək verənlər tapılacaq.

Cavab qoy

Sistemə daxil olmaq üçün məlumatlarınızı daxil edin və ya ikonlardan birinə tıklayın:

WordPress.com Loqosu

WordPress.com hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

Facebook fotosu

Facebook hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

%s qoşulma

%d bloqqer bunu bəyənir: