Rəsul Quliyevin Berlindəki Görüşləri Davam Edir

Paul-Löbe-Haus (Almaniya Bundestaqının Qanunvericilərinin İdarələri) Binasının Qarşısında

18 və 19 yanvarda Rəsul Quliyevin Almaniya Bundestaqında tanınmış lider deputatlarla intensiv görüşləri davam edibdir. Bundestaqda Xarici əlaqələr komitəsinin sədrinin müavini və Amerika-Almaniya əməkdaşlıq komisiyasının rəhbəri Hans-Ulriç Klose- Sosial Demokrat Partiyasının tanınmış ağsaqqal deputatı ilə görüş bir saat çəkdi.

Almaniya Bundestaqının Deputatı Hans Ulriç Klosela Görüş

Həmin günün səhəri hakimiyyətdə olan Xristian Demokrat İttifaqı partiyasından deputat- xarici əlaqələr komitəsinin sədri Ruprecht Polenzlə görüş keçirildi. Bu görüş də müzakirə olunan məsələlərin genişliyi ilə fərqləndi.

Almaniya Bundestaqının Deputatı Ruprecht Polenzlə Görüş

Sonrakı görüş solçular fraksiyasının deputatları Dr. Barbara Höll və bu yaxınlarda Azərbaycanda olmuş Bundestaqın Xarici Əlaqələr komitəsinin üzvü Stefan Liebiçlə olubdur.

Almaniya Bundestaqının Deputatı Dr. Barbara Höllə Görüş

Kifayət qədər həyat təcrübəsi olan cənab Klose və Polenz Quliyevin qaldırdığı məsələlərdən başqa, dünyada bu gün mövcud olan bir çox problemlər barədə də müzakirələr aparmaq istədiyini bildirdilər.

Rəsul Quliyev Almaniyanın onun səfərlərində birinci olmasın səbəbini belə izah etdi. “Almaniyanın kontinental Avropada əhalisi ən çox və ən güclü iqtisadiyata malik olan aparıcı dövlət olması buradan başlamağa əsas verir. Avropa İttifaqının mövcudluğu Almaniyanın aparacağı siyasətdən çox asılıdır. Həm Avropa parlamentində və həm də Avropa şurasında ən böyük deputat qrupu Almaniyadandır.”

Rəsul Quliyev müstəqilliyini alandan sonra saxtalaşdırma əmsalı seçkidən-seçkiyə artan 8 ,,seçki ,, keçirmiş Azərbaycan respublikasının hökümətinə 2013-cü il seçkilərinin saxtalaşdırlmasının qarşısını almaqda qətiyyətli olmasını və bu işdə 4 istiqamətdə işlərini qurmaq fikirlərinə aydınlıq gətirmışdir.

 1. ABŞ konqresində Azərbaycanda demokratiyanın vəziyyəti barədə dinləmələr təşkil edib konqresin qətnamə qəbul etməsinə çalışmaq. ABŞ konqresinin diktatura və monarxiya tipli rejimlərlə qəti surətdə barışmayan kifayət qədər tanınmış konqresmenləri var və onlar bu işdə yardımçı olacaqlar.

2.Avropa şurası,Parlamenti və ATƏT-dən Azərbaycan hökümətinə saxtalaşdırmağın əleyhinə sərt qərarların qəbul olunmasına nail olmaq.

3.BMT-da ölkələri təmsil edən səfirlərlə görüşüb demokratik seçkiləri və insan haqlarının müdafiəsi məsələsini ön plana çıxartmaq və      Azərbaycan tipli ölkələrə əgər beynəlxalq normalara uyğun seçkilər keçrilməsə bu hökümətlərin qeyri leqitim olduğu élan ediləcək mesajını göndərmək.

4.Əlbəttə ən əsas məsələ Azərbaycanın daxilində saxtakarlığın qarşısını almaq üçün müqavimətin vətəndaşlar tərəfindən kifayət qədər güclü olacağını özünü mütləq ağa hesab edən hökümətə göstərmək.

Quliyevin görüşdüyü deputatların hamısı onun haqlı olduğu ilə razılaşdıqlarını və bu məsələlərdə Almaniya Bundestaqının dəstəyinin olacağına söz verdilər.

Bu yaxınlarda Azərbaycanda olmuş Stefan Liebiçin Azərbaycanlıların hökümətdən narazı olduqları ilə razılaşsada onlar eyni səviyyədə müxalifətdəndə narazı olduqlarınıda bildirmışdır. Onun deməyindən belə başa düşüldü ki, Azərbaycan xalqı çoxda ölkədə dəyişiklərin baş verməsini istəmir.

Almaniya Bundestaqının Deputatları Stefan Lieblich və Dr. Barbara Höllə Görüş

Quliyev Cənab Liebiçi yenidən bir qədər geriyə 1988-ci ilə qayıtmağı xahiş etdi. “Berlinin bir tərəfində kommunistlər və o biri tərəfində demokratik rejim mövcud idi. Sizin hamınız Almaniya Federativ Respublikasının televiziya kanallarına baxırdınız. Bu iki rejim arasında fərqin necə uçrumlu olduğunu görürdünüz ancaq səsinizi çıxartmağa qorxurdunuz. Əgər Reyqan və Buşun şərqi avropada xalq hərəkatlarını qətiyyətlə dəstəkləmək siyasəti olmasa idi,bəlkə indidə həmin rejimdə yaşayırdınız.  İndi kiçik bir nümayişə çıxanda həbs olunan,ölümcül döyülən, qohum əqrəbası represiya olunan Azərbaycanlılardan siz Azərbaycanın daxilində cəsarətli etirazla rastlaşmaq istəyirdiniz.

Bilirsiniz Çexiyanın prezidenti Vaçlav Havelin görkəmli kəlamları var: “Totalitar rejimdə ölkəyə gələn turist heç bir şey hiss etmir, insanlar gülür, bir birləri ilə şən söhbət edirlər və hər şey çox yaxşı təsir bağışlayır. Ancaq onlar o insanların qəlbinə girsə orada tökülən qan yaşlarından başqa bir şey tapa bilməyəcəklər.

İndi sizdə həmin visual təsirin altındasınız. 1988-ci ildə Reyqan deyirdi Qorbaçova bu divarı yıx qoy bu xalq xoşbəxt olsun. İndi nə baş verir. Azərbaycan höküməti hər gün sizin onların bu rejimini necə dəstəklədiyinizi xalqa göstərib sadə insanları alçaldır və heç bir şey deyilsən, arxanda da duran yoxdur səsini çıxartma deyir və eyni vaxtda sizdəndə bir etiraz səsi eşidilmir.”

Cənab Polenz və Klose Dağlıq Qarabağ problemi, Gürcüstan və Rusiya münasibətləri, İranın siyasəti , Türkiyə və Ermənistan əlaqələrinə münasibət bildirməyi xahiş etdilər. Bütün məsələlər barədə Rəsul Quliyev öz fikirlərini geniş şəkildə açıqladı. Maraqlı suallardan biridə Rəsul Quliyevdən Eurovisiona Azərbaycanda keçırilməsinə əngəl törətməyə ondan hökümətə təzyiq vasitəsi kimi istifadə etməyə necə baxdığını soruşdular. Qeyd etdilər ki, qərb ölkələrinin insan hüquqlarının pozulması ilə əlaqədar boykota çağırmağa necə baxır. O qeyd etdiki Azərbaycan hökümətinin Eurovisionu Azərbaycanda keçırilməsində hökümətin heç bir rolunun olmadığını dedi. Sadəcə olaraq gözəl bir musiqinin iki talantlı gənc tərəfindən gözəl ifa etməsi və qalib çıxması bu hadisənin Azərbaycanda qeyd edilməsinə gətirib çıxardıbdır.

“Sözsüz ki, Azərbaycan höküməti bu hadisəni özünün dahi xidmətlərinin hesabına baş tutduğunu camaata yedirtmək istəyir. Tək müsiqi və incəsənətin inkişafına yox bir çox başqa məsələlərdə əslində mane olan hökümət özünün qəhrəmanlığından danışmağı xoşlayır. Qeyd edir ki, onlar olmasaydı daha pis olardı. Onsuzda onlrın bu hadisənin fonunda özlərini qəhrəman göstərməklərinin ömrü bir neçə gündən artıq çəkməyəcək. Ona görə bu hadisəni boykot etməyi düzgün hesab etmir. Tarixdə belə hadisələr olub, məsələn Sovetlərin Əfqanistanı işğal etdiyinə görə Olimpiyada oyunlarının Moskvada keçirilməsi boykot edilib. Ancaq Qərb ölkələrinin Eurovisionun Azərbaycanda keçırilməsi əsas vermir ki, hökümət indi və gələcəkdə insan haqlarını pozub yenidən saxta seçkilər keçirə bilər tipli bəyənatların əhəmiyyəti böyük olardı. Deputatlar Rəsul Quliyevin fikirlərinin əksəriyyəti ilə razı olduğlarını xüsusi qeyd edib ona işlərində müvəffəqiyyətlər arzuladılar.

Paul-Löbe-Haus binasının daxilində

Görüşlər davam edir.

Rasul Guliyev - Rəsul Quliyev haqqında

Rasul Guliyev is the former Speaker of the Parliament of Azerbaijan (1993-1996) and is currently leader of the Open Society Party, one of Azerbaijan’s opposition parties. He is a passionate proponent of democracy. He actively participates in efforts to secure democracy and human rights in Azerbaijan, an oil-rich nation by the Caspian Sea and a former Soviet Republic. He writes and speaks out forcefully against the dangers of resurgent dictatorships in the former Soviet Republics. Mr. Guliyev resigned from his post as Speaker in 1996 to protest the human rights violations, censorship policies, widespread bribery and corruption, and anti-democratic policies of the Heidar Aliyev regime. Since that time he and his relatives and colleagues have been continually harassed by the government, now headed by Heidar Aliyev’s son, Ilham. Mr. Guliyev and his family live in political exile in the United States. During the past several years Mr. Guliyev has devoted his efforts to writing political and historical books that reveal the realities of life in Azerbaijan today. His books have enjoyed widespread interest in the Azeri diaspora forced to leave their homeland because of political persecution. Millions now live across Europe, in Russia, and the U.S. Recently, when excerpts from his latest book were published in an opposition newspaper in Azerbaijan and the book began selling within Azerbaijan, the government intervened to halt its distribution. Mr. Guliyev has presented briefings to US policy makers in numerous forums, including those sponsored by the National Democratic Institute (NDI), the International Republican Institute (IRI), the Congressional Human Rights Caucus, the Carnegie Endowment for International Peace, and the Kennan Institute of the Woodrow Wilson International Center. He has testified before the US Congress’ Helsinki Commission (Commission on Security and Cooperation in Europe) on the issue of Elections, Democratization, and Human Rights in Azerbaijan. Government Service and Political Involvement Following a career in the oil industry (in 1992 Mr. Guliyev was named Vice President of SOCAR, the State Oil Company of Azerbaijan Republic), and with the advent of Azerbaijan’s independence from the Soviet Union, Mr. Guliyev became involved in the political process in Azerbaijan. He served as Speaker of the Parliament during the early years of independence but became increasingly disenchanted after former KGB General Heidar Aliyev seized power. Since the late 1990’s he has been a leading opposition figure and party leader. In 2005 he was his party’s candidate for the parliamentary elections, but was prevented from returning from exile to Azerbaijan to participate in the election process. In dramatic events, the government closed and sealed off the airport to prevent his plane from landing and arrested many of his supporters. Despite this, he garnered the majority of votes in his precinct – yet the authorities would not validate his victory in this election that international observers decried as marred with irregularities and falsifications. Two years later Mr. Guliyev co-founded the Open Society Party and was elected party leader. Since the 2008 presidential elections, the entrenchment of Ilham Aliyev’s power, and the growing reliance on Azerbaijan by the US, repression in Azerbaijan has increased. Journalists and American-educated Azeri bloggers have been arrested for talking and writing against Ilham Aliyev and his family. The office and home of a leading human rights activist was recently bulldozed by the government. This climate creates dilemmas for the U.S. government which looks to Azerbaijan for energy resources for the West and for cooperation with regional security needs. The next Azerbaijan presidential election will be held in 2013. Ilham Aliyev will be the leading candidate. The opposition in Azerbaijan has been crushed. And under Aliyev’s leadership and direction, the country’s Constitution has been amended to remove term limits and set the stage for Aliyev’s being “president for life.” It is in this context that Rasul Guliyev is renewing his efforts to remind and inform U.S. policy makers of the on-going repression and corruption that plagues Azerbaijan, and encouraging U.S. policy makers to speak out about these realities. Personal Rasul Guliyev is married to Elmira Guliyeva, formerly an oil engineer. He is the father of three and has six grandchildren.

11 Cavab to “Rəsul Quliyevin Berlindəki Görüşləri Davam Edir”

 1. Bir var cox danishib az ish gormek, Birde var az danishib cox ish gormek.1-cisi IP-ye 2-cisi DCUMH ya aiddir Resul bey size ugurlar arzulayiram!

 2. Удачи Вам Расул Байрамович!

 3. Allah Sizə kömək olsun!Qarşıya qoydugunuz məqsədə nail olasınız,İNŞALLAH.

 4. Gizili haraja gizlat san da o oz pariltiligini itirmir. Rasul bej, Avopa goychlariniz kimi bachca olkalarda keciracajiniz gorychlarin da ugurlu kecacajina ymidbaram va parlag ugurlar arzulajiram.Allah jardimciniz olsun.

 5. salam necesiz men size inaniram

 6. Salam Rəsul müəllim. Böz slzln bütün görüşlərinizi alqışlayırıq.

 7. Hamı Rəsul müəllimin Almaniyadakı görüşlərini ALQIŞLAMALIDIR!
  “Qafqazinfo” xəbər verir ki, konfransda İngiltərə, Fransa, Hollandiya, Belçika, İsveçrə, İsveç, Norveç, Avstriya və Almaniyadan olan nümayəndələr iştirak edib. Konfransda Rəsul Quliyevdə daxil olmaqla hər ölkədən bir nəfər nümayəndə müzakirə nitqi söyləyib.
  Konfransın qərarı ilə Demokratiya uğrunda müqavimət hərəkatının Avropa Bürosu yaradılıb. Büronun ilk İdarə Heyətinin tərkibi müəyyənləşib. İdarə Heyətinə tanınmış və təcrübəli siyasətçilər seçilib.
  Bundan əlavə Rəsul Quliyev gənclərdən ibarət Hərəkatın işçi qrupunu yaradıb.
  Konkret iş planı müəyyənləşdirilərək hərəkat fəaliyyətinə başlayıb.
  Eşq olsun Azərbaycanın görkəmli oglu Rəsul Quliyevə!
  Mən əminəm ki,O xalqının azadlıgının,pozulmuş hüquqlarının bərpa edilməsində və Azərbaycanın xoş gələcəyi ugrunda öz gücünü əsirgəmiyəcək!
  Biz də Rəsul Quliyevin tutdugu bu yolda dəstək olmalı və var gücümüzlə bu mübarizə ugrunda şalışmalıyıq!

 8. allah xeyir etsin

 9. Hammini salamlayiram, beli Resul beyin görüsleri cox vacibli görüsler oldu, bu klan qorxsun,qorxsun onun ücün ki sonu gelib artiq bütün xalq ister ölkeden kenarda yasayanlar istersede ölke daxilinde yasayanlarin hammisi Resul Quliyevin yaninda olduqlarini onu desteklediklerini birdaha tesdiq elediler ve Resul beyin Berlin görüsü bu dirnaq arasi hakimiyyeti tesvise salib …

 10. Resul bey Almaniyanin bir cox seherlerinde isteyib amma sizin görüse gele bilmeyen bir cox genclerimiz oldu onlar size coxlu salamlar gönderdiler ve müqavimet herekatinin qedemleri ugurlu olsun dediler (gerekerse isimleri soy isimleri ile tesdiq ede bilerem).

Cavab qoy

Sistemə daxil olmaq üçün məlumatlarınızı daxil edin və ya ikonlardan birinə tıklayın:

WordPress.com Loqosu

WordPress.com hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

Twitter rəsmi

Twitter hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

Facebook fotosu

Facebook hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

%s qoşulma

%d bloqqer bunu bəyənir: