arxiv | Yanvar 20, 2012

Yanvar 20, 2012 – Rəsul Quliyevin Berlindən Azərbaycan Xalqının 20 Yanvar Soyqırım Faciəsinə Münasibəti

Yanvar 20, 2012 – Rəsul Quliyevin Berlindən Azərbaycan Xalqının 20 Yanvar Soyqırım Faciəsinə Münasibəti January 20, 2012 – Rasul Guliyev‘s Views on Azerbaijan People’s 20 January Massacre Tragedy from Berlin, Germany

Oxumağa davam et