arxiv | May 3, 2012

Rəsul Quliyevin Tərəfdarları Mayın 1-də Bakıda Aksiya Keçirməyə Cəhd edib

        Rəsul Quliyevin Tərəfdarları Mayın 1-də Bakının Mərkəzində Aksiya Keçirməyə Cəhd edib Rasul Guliyev’s Supporters Attempted to Rally at the center of Baku on May 1, 2012

Oxumağa davam et