arxiv | Yanvar 30, 2013

Siyasi İslahatlar – 2

Əvvəli Müstəqil Azərbaycan Respublikasının yeni konstitusiyasının qəbul edilməsi zərurəti bir sıra amillərlə bağlı idi. Birincisi, Azərbaycan Respublikasının mövcud Konstitusiyası respublikamızın keçmiş SSRİ tərkibində olduğu zaman qəbul edilmişdi və ona bir sıra dəyişiklik və əlavələr edilmişdirsə də, müstəqilliyini bərpa etmiş və hüquqi dövlət quran ölkənin Əsas Qanunu kimi, öz hüququi və mənəvi əhəmiyyətini, müəyyən mənada, itirmişdir. […]

Oxumağa davam et