arxiv | Fevral 27, 2013

Rəsul Quliyevin 1995-ci ildə Dövlət Büdcəsinin Müzakirəsi Əlaqədar Çıxışı

      Dəyişməyən mövqey silsiləsindən: Rəsul Quliyevin 1995-ci ildə Milli Məclisdə Dövlət Büdcəsinin Müzakirəsi Əlaqədar Çıxışı From The Unchanging Position Series: Rasul Guliyev’s Speech about the State Budget at the Parliament of Azerbaijan in 1995.

Oxumağa davam et