arxiv | Aprel 3, 2013

“Təkbaşına Idarəçilik”dən…“Kollektiv Idarəçiliyə”

“Tarixini tədqiq və analiz edib ibrət götürməyən xalqın gələcəyi yoxdur.” I hissə   XVIII əsrin ortalarından dünya qloballaşma prosesinin aktiv fazasına keçid aldı. Güclü dəniz donanmalarının intensiv inkişafı ölkələr arasında ticarət əlaqələrini genişləndirməklə, iqtisadi inteqrasiyanı da sürətləndirdi. İqtisadi inteqrasiyanın ölkə üçün əhəmiyyətini daha tez anlayan ingilislər çalışırdılar ki, öz qanunlarını dünyanın bütün regionlarına qəbul etdirməyə […]

Oxumağa davam et