arxiv | May, 2013

“İstənilən bir dövlətin iqtisadi-sosial vəziyyətini onun büdcəsi güzgü kimi əks etdirir”

Əvvəli (Milli Məclisin 1995-ci il 24 mart tarixdə keçirilmiş iclasındakı çıxışdan) İstənilən bir dövlətin iqtisadi-sosial vəziyyətinin hansı səviyyədə olmasını həmin dövlətin büdcəsi güzgü kimi əks etdirir. İstənilən dövlətin büdcəsi həmin dövlətin bir dövlət kimi yaşamasını təmin edir və əsasən əhalinin sosial problemlərini həll edir. Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsinin əsas məxaric istiqamətləri dövlətin müstəqilliyini təmin edən […]

Oxumağa davam et

“Büdcə və kredit sərbəst iqtisadiyyatın inkişafına yönəlməlidir”

Əvvəli -“Kənardan köməklə yaşamağın daha bir acınacaqlı nəticəsi də qaçılmazdır: millət tədricən dilənçiliyə alışar!”; -Azərbaycanı indiki vəziyyətdən humanitar yardım yolu yox, xalqımızın, bizim özümüzün düzgün iqtisadi siyasətə əsaslanıb yeni istehsal münasibətlərinə keçməyimiz çıxara bilər; -“Hər hansı bir cəmiyyətdə insan istehsal etdiyi məhsulun dəyərindən 30 faizdən artıq əmək haqqı ala bilməz”; -“Dövlət insanlara diqtə, rəhbərlik etməməli, […]

Oxumağa davam et

“Özəlləşdirməni təcili olaraq başlamalıyıq”

Əvvəli -“Dövlət müəssisəsi sərbəst olmalıdır”; -“Sərbəst və azad olmayan heç bir hüquqi şəxs və yaxud müəssisə heç vaxt məhsuldar işləyə bilməz”; -“Özəlləşdirmə səhmdar cəmiyyət yaradılması istiqamətində gedir”; -“Əgər bizim yeddi milyon əhalimiz varsa, deməli, azı təxminən 100-200 milyon səhm olacaqdır”; -“Respublika daxilində kredit ehtiyatı yaratmağın isə yeganə yolu özəlləşdirmədir”; -“Azərbaycanda maliyyə sistemini yaratmaq üçün özəlləşdirmə […]

Oxumağa davam et

Bazar İqtisadiyyatında Pul-Kredit Siyasəti və Sosial Təminatlar

    Əvvəli Son illərdə respublikada aparılan pul-kredit siyasəti çoxlu iradlara səbəb olur. Bu istiqamətdə mövcud olan məntiqsizlikləri, bəzən korrupsiya və rüşvətxorluqla çuğlaşan bürokratizmi aradan qaldırmaq lazımdır. Müasir şəraitdə bank sistemi vəhdət təşkil edən üç vəzifəni həll etməlidir: birincisi, dövlət tərəfindən iqtisadiyyatın idarə olunmasının bərpasıdır; ikincisi, uzunmüddətli vəsait qoyuluşunun dəqiq mexanizminin yaradılması və həyata keçirilməsidir; […]

Oxumağa davam et