arxiv | Diktatorla Üz-Üzə Bu bölmə üçün RSS qidalandırıcısı

“Qiymət və əmək haqqı iqtisadiyyatın inkişafı ilə tənzimlənməlidir”

Əvvəli “Qiymətləri tutub saxlamaqla, yaxud da ki, pul çap edib camaata paylamaqla vəziyyətdən çıxmaq olmaz.” “Qiymətlər göstərişlə yox, ancaq iqtisadi metodlarla tənzimlənməlidir.” “Qiymətlərin tənzimlənməsi məsələsi iqtisadi sistemdən asılı olmalıdır.” “birinci növbədə pensiyaçıların, tələbələrin, müəllimlərin, həkimlərin maaşlarını qaldırmaq lazımdır.” (Milli Məclisin 1995-ci il 10 fevral tarixdə keçirilmiş iclasındakı çıxışdan) İqtisadi islahatları tezliklə həyata keçirmək lazımdır ki, […]

Oxumağa davam et

“Çörək ehtiyatı olmayan ölkənin durumu həmişə qeyri-sabit olar”

Əvvəli (Milli Məclisin I995-ci il 20 iyun tarixdə keçirilmiş iclasındakı çıxışdan)  Kolxoz, sovxoz tərəfdarlarının nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, Azərbaycan Respublikasında axırıncı onillikdə hər il bir milyon hektar sahədə taxıl əkilib. Ümumi məhsul bir hektardan 12-13 sentnerdən yuxarı qalxmayıb. Tədarükü götürəndə isə 4 sentnerdən yuxarı olmayıb. Yəni, bundan da aşağı səviyyəli təsərrüfat təsəvvür etmək olarmı? Azərbaycanda […]

Oxumağa davam et

“Kənd təsərrüfatında yaranmış vəziyyət cərrahiyə əməliyyatı tələb edir”

Əvvəli (Aqrar islahatların gedişi və kənd təsərrüfatı işlərinin vəziyyətinə həsr olunmuş 1995-ci il 14 aprel tarixli müşavirədəki çıxışdan) 1992-ci ildən bu günə qədər, mən tribunadan çıxış edən kənd təsərrüfatı nazirlərinin hamısını dinləmişəm. Stenoqramları qaldırıb baxsaq, görərik ki, kənd təsərrüfatı nazirlərinin hamısı eyni qaydada çıxış edib və eyni sözləri deyiblər. İldə bir dəfə kənd təsərrüfatı naziri […]

Oxumağa davam et

“İstənilən bir dövlətin iqtisadi-sosial vəziyyətini onun büdcəsi güzgü kimi əks etdirir”

Əvvəli (Milli Məclisin 1995-ci il 24 mart tarixdə keçirilmiş iclasındakı çıxışdan) İstənilən bir dövlətin iqtisadi-sosial vəziyyətinin hansı səviyyədə olmasını həmin dövlətin büdcəsi güzgü kimi əks etdirir. İstənilən dövlətin büdcəsi həmin dövlətin bir dövlət kimi yaşamasını təmin edir və əsasən əhalinin sosial problemlərini həll edir. Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsinin əsas məxaric istiqamətləri dövlətin müstəqilliyini təmin edən […]

Oxumağa davam et

“Büdcə və kredit sərbəst iqtisadiyyatın inkişafına yönəlməlidir”

Əvvəli -“Kənardan köməklə yaşamağın daha bir acınacaqlı nəticəsi də qaçılmazdır: millət tədricən dilənçiliyə alışar!”; -Azərbaycanı indiki vəziyyətdən humanitar yardım yolu yox, xalqımızın, bizim özümüzün düzgün iqtisadi siyasətə əsaslanıb yeni istehsal münasibətlərinə keçməyimiz çıxara bilər; -“Hər hansı bir cəmiyyətdə insan istehsal etdiyi məhsulun dəyərindən 30 faizdən artıq əmək haqqı ala bilməz”; -“Dövlət insanlara diqtə, rəhbərlik etməməli, […]

Oxumağa davam et

“Özəlləşdirməni təcili olaraq başlamalıyıq”

Əvvəli -“Dövlət müəssisəsi sərbəst olmalıdır”; -“Sərbəst və azad olmayan heç bir hüquqi şəxs və yaxud müəssisə heç vaxt məhsuldar işləyə bilməz”; -“Özəlləşdirmə səhmdar cəmiyyət yaradılması istiqamətində gedir”; -“Əgər bizim yeddi milyon əhalimiz varsa, deməli, azı təxminən 100-200 milyon səhm olacaqdır”; -“Respublika daxilində kredit ehtiyatı yaratmağın isə yeganə yolu özəlləşdirmədir”; -“Azərbaycanda maliyyə sistemini yaratmaq üçün özəlləşdirmə […]

Oxumağa davam et

Bazar İqtisadiyyatında Pul-Kredit Siyasəti və Sosial Təminatlar

    Əvvəli Son illərdə respublikada aparılan pul-kredit siyasəti çoxlu iradlara səbəb olur. Bu istiqamətdə mövcud olan məntiqsizlikləri, bəzən korrupsiya və rüşvətxorluqla çuğlaşan bürokratizmi aradan qaldırmaq lazımdır. Müasir şəraitdə bank sistemi vəhdət təşkil edən üç vəzifəni həll etməlidir: birincisi, dövlət tərəfindən iqtisadiyyatın idarə olunmasının bərpasıdır; ikincisi, uzunmüddətli vəsait qoyuluşunun dəqiq mexanizminin yaradılması və həyata keçirilməsidir; […]

Oxumağa davam et

Iqtisadiyyatda Demokratiya Yolu

        Əvvəli –Xırda və orta sahibkarlığın tam inkişafını təşviq etmədən, iqtisadiyyatı liberallaşdırmaq mümkün deyildir; -Müvəffəqiyyət xeyli dərəcədə torpaq münasibətlərinin vəziyyətindən asılıdır; –Dövlət ixracın həvəsləndirilməsi üçün tədbirlər görməli, bundan ötrü vergi güzəştləri ilə ixracatçıların marağını artırmalıdır; -Ixrac Emal Zonaları (İEZ); Nədir iqtisadiyyatda demokratiya yolu? Demokratiya yolu ondan ibarətdir ki, insanlara sərbəst fəaliyyət üçün şərait […]

Oxumağa davam et

“Qeyri-Standart Vəziyyətdən Çıxarmağın Yeganə Yolu Qeyri-Standart Qərarların Qəbul Olunmasıdır!”

Əvvəli -Müstəqil, hüquqi, demokratik dövlət yaranmasa, Azərbaycan xalqının gələcəyi xoşbəxt ola bilməz Biz iqtisadiyyata hərtərəfli baxmalı, hərtərəfli yanaşmalıyıq. İqtisadiyyat bütövlükdə qaldırılmalıdır. Bu işi görmək üçün vacib şərtlərdən biri odur ki, gömrük sistemi və gömrük siyasəti köklü surətdə dəyişdirilsin. Biz iqtisadiyyatımızı təkamül yolu ilə inkişaf etdirməliyik. Amma bu təkamülün özünü, gərək, inqilabi yolla edək. Çünki daha […]

Oxumağa davam et

“Güclü İqtisadi Bazası Olmayan Ölkədə Demokratiya Ola Bilməz”

Əvvəli “Yoldan dönməmək üçün, gərək, adamın yolu ola”  (Milli Məclisin 1994-cü il 25 may və 19 iyul tarixli iclaslarındakı çıxışlardan) -Öz mülkiyyəti olmayan və ya mülkiyyətə sahiblikdə sərbəstlik hiss etməyən şəxs azad ola bilməz. –İqtisadi baza olmayan ölkədə demokratiya ola bilməz. -Dövlət mülkiyyəti nə qədər bir əldə mərkəzləşdirilir və təmərküzləşdirilirsə, o qədər də dövlətin təmayülü, […]

Oxumağa davam et